1.4.1. Cherub gelijkend op een mens

Mensaspect, beeld van Gods vriendelijkheid

Let op dat in dit Bijbelgedeelte niet de mens als geheel genoemd wordt, maar alleen het gezicht van een mens. God heeft als het ware een menselijk gezicht, is bewogen met mensen en wil met mensen omgaan. Het mensaspect heeft dus te maken met Gods vriendelijkheid ten opzichte van de mensen.

"Gods vriendelijk aangezicht, heeft vrolijkheid en licht..." (Psalm 86:6, oude psalmberijming)

Bij Gods vriendelijkheid kunnen we denken aan drie aspecten die min of meer in elkaar overvloeien: God is bewogen, relatiegericht en ruimhartig.

Drie eigenschappen

Bij Gods vriendelijkheid kunnen we denken aan drie karaktereigenschappen die min of meer in elkaar overvloeien:

  1. bewogen
  2. relatiegericht
  3. ruimhartig

We gaan nu zien hoe deze drie eigenschappen worden afgebeeld door de adelaar. In de volgende drie onderwerpen worden deze drie eigenschappen verder uitgewerkt.

Bewogen

Het gezicht van een mens is het belangrijkste instrument waarmee hij zich kan uitdrukken. Iemands gelaatsuitdrukking laat meestal veel zien van zijn gevoelens. Zo kun je bij de meeste mensen gemakkelijk vreugde, tevredenheid, boosheid of angst van hun gezicht aflezen. Dat zie je vooral als je naar hun ogen kijkt die ook wel de 'spiegel van de ziel' worden genoemd; ze laten zien wat in iemands binnenste omgaat.

Relatiegericht

Het menselijke gezicht speelt ook de hoofdrol bij het communiceren met anderen:

  • door het spreken met de mond
  • door de gelaatsuitdrukking
  • met de oren om mee te luisteren

Iemand aankijken is misschien wel ons belangrijkste non-verbale communicatiemiddel.

Het mensaspect laat dus iets zien van de manier waarop God communiceert met de mensen en relaties met mensen wil onderhouden. Jezus, de Zoon van God, is mens geworden en heeft jarenlang onder de mensen gewoond om met hen te communiceren en hen in contact te brengen met de Vader en om een diepgaande relatie met Hem te hebben.

Ruimhartig

Het mensaspect gaat ook over Gods bewogenheid met de mensen en zijn genadigheid. In de Bijbel lezen we iets interessants over het mensaspect van de cherubs:

"Onder hun vleugels waren mensenhanden..." (Ezechiël 1:8, NBG1951)

Dit is een detail dat niet in Openbaring 4:7 wordt genoemd. Dat gegeven past ook heel goed in het mensaspect en kan gezien worden als een symbool van Gods genadigheid. In de priesterlijke zegen komen we de bekende woorden tegen:

"... de HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig" (Numeri 6:25, NBG1951)

In die uitdrukking zien we een relatie tussen het gelaat van God en zijn genadigheid. Deze uitdrukking staat ook in verband met Gods heerlijkheid, die een waarneembare afstraling is van zijn zegenende aanwezigheid.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.