4.3.8. Kostbare parel

Deze gelijkenis gaat over hetzelfde thema als de gelijkenis van de schat in de akker.

Deze gelijkenis gaat niet over een verborgen schat, maar over een zichtbare schat. Hierbij ligt het accent op de grote waarde van de parel. Deze gelijkenis kun je vinden in Matteüs 13:45-46:

"Ook lijkt het hemelse koninkrijk op een handelaar die mooie parels zoekt. Als hij een heel kostbare parel ontdekt, gaat hij alles verkopen wat hij heeft en koopt die parel." (Matteüs 13:45-46, GNB1996)

Grote waarde

De hoge prijs die je moet betalen om de kostbare parel te bemachtigen is te vergelijken met de optelsom van wat je in je leven kostbaar en belangrijk vindt, kortom: alles wat waarde voor je heeft. Je kunt denken aan je plannen, je dromen, je relaties, je carrière, je opleiding, je bezittingen, je geld, je sport, je hobby's, je vrijetijdsbesteding. Dat kunnen allemaal goede dingen zijn, maar ze hebben op zichzelf geen eeuwigheidswaarde. Het Koninkrijk van de Hemel is het meest waardevolle waar een mens zijn tijd en aandacht aan kan geven en op lange termijn verreweg het meeste levensgeluk en blijvende vreugde oplevert.

De parel is in deze gelijkenis een symbool van iemands rijkdom en glorie. De heerlijkheid van het Nieuwe Jeruzalem (symbool voor de 'Bruid', bestaande uit alle ware gelovigen die eenmaal op de Nieuwe Aarde met Jezus zullen regeren) wordt onder meer uitgebeeld als een stad met heel bijzondere poorten, waarvan de heerlijkheid van de Bruid afstraalt:

"En de twaalf poorten waren twaalf parels. Elke poort apart bestond uit één parel..." (Openbaring 21:21, HSV2010)

Als iemand een groeiende relatie met Jezus heeft en als in zijn leven geestelijke vruchten aanwezig zijn, wordt ook op aarde al iets van de heerlijkheid van Jezus zichtbaar in zijn leven.

Investering

Binnen het Koninkrijk van de Hemel kun je het hoogste doel bereiken dat voor een mens te bereiken is. Iets hogers, beters of mooiers bestaat niet. Het Koninkrijk is al je aandacht en belangstelling waard. Investeer daarom ALLES in dat ene Koninkrijk.

"Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn." (Matteüs 6:19-21, NBV2004)

Investeren in het koninkrijk, dat betekent een leven vol toewijding aan de Meester.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.