4.3.9. Mosterdzaad

Deze gelijkenis gaat over ongeveer hetzelfde thema als de gelijkenis van het opgroeiende zaad.

Deze korte gelijkenis vind je in Matteüs 13:31-32, Marcus 4:30-32 en Lucas 13:18-19.

"... Het hemelse koninkrijk lijkt op een mosterdzaadje, dat iemand op zijn akker zaait. Het is het kleinste van alle zaden, maar als het opkomt, wordt het groter dan alle andere planten: het wordt een boom, zodat de vogels in de lucht in zijn takken komen nestelen." (Matteüs 13:31-32, GNB1996)

Groeikracht

Het thema van deze gelijkenis is de enorme groeikracht van het Koninkrijk van de Hemel. Die groeikracht kan zich manifesteren in de wereldwijde Gemeente van Jezus en ook in het leven van individuele christengelovigen. Een zaadje ontwikkelt zich pas tot een groeiende plant wanneer het is gezaaid in geschikte grond. Deze groeikracht is afkomstig van God en manifesteert zich waar mensen tot geloof in Jezus zijn gekomen (het zaad is dan gezaaid) en in hun geloof zijn gegroeid, waardoor ze steeds meer het karakter van Jezus laten zien.

Jezus noemt hier het kleinst denkbare zaadje (ongeveer 1 mm in doorsnede) waar verhoudingsgewijs de grootste plant uit voortkomt. Een mosterdzaadje kan uitgroeien tot een boom (of heester) van meer dan drie meter hoog! Een boom wordt ook op ander plaatsen in de Bijbel genoemd als een symbool voor een machtig wereldrijk. Denk bijvoorbeeld maar aan de boom in de droom van Nebukadnessar (Daniël 4) die symbool stond voor het Babylonische rijk.

In principe is de groeikracht van het Koninkrijk onbeperkt, eenvoudigweg omdat Gods kracht geen grenzen kent. De enige beperking voor de groei van het Koninkrijk is ... de laksheid van christengelovigen om het evangelie uit te dragen.

Wereldwijde groei van Gods Koninkrijk

De groeikracht van het Koninkrijk van de Hemel blijkt onder meer uit de groei van de wereldwijde Gemeente van Jezus. Zo kwamen op de eerste Pinksterdag duizenden mensen tot geloof.

"Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend." (Handelingen 2:41, NBV2004)

Daarna heeft het Koninkrijk zich als een prairievuur over de hele wereld uitgebreid. Ook in onze tijd zijn er landen waar heel veel mensen tot een levend geloof in Jezus komen. De kerkgeschiedenis kent veel hoogtepunten zoals opwekkingen en perioden van geloofsvernieuwing. Verder is het opmerkelijk dat onder vervolging de Kerk sterker blijkt te groeien dan waar godsdienstvrijheid is.

Zie ook hoofdstuk 'Getuigen van Jezus'.

Persoonlijke geloofsgroei

Maar ook in je eigen leven kan Gods Geest grote wonderen doen, zowel opzienbarende als kleine wonderen. Concentreer je niet op de vele gebreken die je tegenkomt onder christenen en bij jezelf, maar geloof in de mogelijkheden van geloofsgroei in het nieuwe leven dat God geeft. Een groeiend geloofsleven kan leiden tot opzienbarende resultaten. Ook hiervoor gebruikte Jezus het mosterdzaadje om de onbeperkte mogelijkheden van het geloof te illustreren:

"... Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: 'Verplaats je van hier naar daar!” en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn." (Matteüs 17:20, NBV2004)

Dat is dus geloof dat bergen verzet. Iedereen kent wel verhalen over grote wonderen die zijn verricht door het geloof. Er is zelfs een waar gebeurd verhaal van een kleine berg in het Midden-Oosten die door God verplaatst werd na gelovig gebed, waardoor een plaatselijke bestuurder tot geloof kwam. Het was dus niet alleen maar een spreekwoordelijke uitdrukking van Jezus!

Persoonlijke geloofsgroei is een belangrijk thema in 'Herschepping'. Er zijn maar liefst vier delen aan gewijd:

  1. Geloofszekerheid
  2. Geloofsbeleving
  3. Geloofskracht
  4. Geloofspraktijk

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.