4.3.14. Opgroeiend zaad

Deze gelijkenis gaat over ongeveer hetzelfde thema als de gelijkenissen van
- de zaaier
- het mosterdzaad

Deze gelijkenis vind je in Marcus 4:26-29.

"... Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde: hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe." (Marcus 4:26-27, NBV2004)

Als een boer iets zaait, hoeft hij daar verder niets aan te doen (behalve het besproeien of irrigeren van de akker). Hij moet wel zorg dragen voor de akker door die zo nodig te besproeien of te irrigeren, maar het zaad groeit vanzelf op en uiteindelijk kan dan de oogst worden binnengehaald.

Zaad groeit vanzelf op

"De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort, eerst de halm, dan de aar, en dan het rijpe graan in de aar. Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst." (Marcus 4:28, NBV2004)

Geloofsgroei en vruchtdragen is niet het resultaat van menselijke inspanning, maar van Gods werk in en door het leven van de gelovige die Hem volgt. Dat betekent niet dat de christengelovige zijn eigen geloofsgroei moet realiseren door eigen inspanning en gehoorzaamheid aan Gods leefregels. Dat betekent ook niet dat de gelovige passief in zijn luie stoel blijft zitten wachten totdat God iets doet. Als we God dienen in de verbondenheid met de Heilige Geest, dan zorgt Hij voor blijvende resultaten. Dat is dan geen mensenwerk meer.

"Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om in ons leven de goede werken te doen die God voor ons heeft bereid, opdat wij daarin zouden leven." (Efeziërs 2:10, WV1995)

Deze woorden van de apostel Paulus worden voorafgegaan door de stelling dat gelovigen nieuw leven ontvangen uit genade en niet uit eigen inspanning (Efeziërs 2:8-9). Diezelfde genade van God is ook werkzaam in het proces van geestelijk groeien en vruchtdragen.

Zie meer over dit thema in hoofdstuk 'Vruchtdragen'.

Oogst

Jezus vervolgt de gelijkenis door het te hebben over de oogst:

"Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst." (Marcus 4:29, NBV2004)

De resultaten van geestelijk vruchtdragen zijn gedurende het leven op aarde al merkbaar, maar komen in het hiernamaals pas volledig uit de verf. Voor iedere gelovige zal dat op een verschillende manier uitpakken.

Zie meer hierover in hoofdstuk 'Hiernamaals'.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.