4.3.16. Schat in de akker

Deze gelijkenis gaat over hetzelfde thema als de gelijkenis van de kostbare parel.

Deze korte gelijkenis gaat niet over een zichtbare schat (zoals die van de kostbare parel), maar over een verborgen schat, die persoonlijk moet worden ontdekt. Deze kun je vinden in Matteüs 13:44.

"Het hemelse koninkrijk lijkt op een schat die in een akker verborgen is. Iemand vindt die schat en verbergt hem weer. Hij is zo blij, dat hij alles gaat verkopen wat hij heeft, om die akker te kopen." (Matteüs 13:44, GNB1996)

Iemand ziet dus een akker die te koop is en gaat er rondkijken om hem te inspecteren. En dan ziet hij iets wat zijn aandacht trekt, misschien iets wat half uit de grond steekt en wat je niet op een akker zou verwachten. Hij graaft het op en ziet tot zijn verrassing dat het een verborgen schat is die een kapitaal waard is. Vlug verbergt hij de schat weer en gaat naar de eigenaar om de akker te kopen. Zodra hij zelf de eigenaar van de akker is geworden, heeft hij ook recht op de bodemschat. Vanaf dat moment is hij een welvarend man geworden en daarmee heeft zijn leven een grote wending gekregen.

Ontdekking van de schat

Het Koninkrijk van de Hemel is in geestelijke zin een enorm waardevolle schat, het meest waardevolle dat een mens tijdens zijn leven op aarde kan verwerven. Deze gelijkenis benadrukt het feit dat het Koninkrijk een verborgenheid is, een geheim dat persoonlijk ontdekt moet worden. Niets geeft zoveel blijvende blijdschap als het ontdekken van die schat. Dat doet we me denken aan de volgende woorden uit Psalm 119:

"Ik verblijd mij over uw woord als iemand die rijke buit vindt." (Psalm 119:162, NBG1951)

De akker uit de gelijkenis had op het eerste gezicht niets bijzonders waardoor je zou vermoeden dat er iets bijzonders in verborgen lag. Jezus kwam op aarde als een onopvallend persoon, zonder uiterlijk machtsvertoon. Hij viel in het niet bij de machtige joodse schriftgeleerden en was niet in tel bij de joodse leiders. Maar wie naar zijn woorden luisterde met een open hart, kreeg door dat zijn woorden grote waarde hadden. Ze konden iets proeven van de waarde van het Koninkrijk, doordat ze Jezus zagen. Bovendien zagen ze met hun eigen ogen welke wonderen Hij deed namens God om zijn goddelijke afkomst te bewijzen en de waarheid van zijn woorden te onderstrepen.

De schat is het eeuwige leven dat de gelovige ontvangt bij zijn wedergeboorte. Dat eeuwige leven is nauw verbonden met de persoon van Jezus, die naar waarheid gezegd dat Hij zelf het leven is (Johannes 14:6). De schat van de christengelovige is dus in feite niet IETS, maar IEMAND: Jezus zelf. Het eeuwige leven is vooral de persoonlijke verbondenheid met de Zoon van God.

Hoge prijs

Zodra iemand in zijn hart ervan overtuigd raakt dat wereldse schatten niet echt gelukkig maken en bovendien vergankelijk zijn, en dat geestelijke zegeningen blijvend geluk opleveren, dan ruilt hij zijn wereldse schatten graag met hemelse schatten.

De prijs voor de akker is zo hoog dat de aspirant koper al zijn bezittingen moet verkopen om hem te kunnen betalen. Jezus biedt je het nieuwe, eeuwige leven aan, maar wat Hij daar tegenover van je verwacht is de volledige overgave van jezelf aan Hem. Dat wordt na je bekering concreet gemaakt door te leven vanuit liefdevolle toewijding aan Jezus. Hoe meer toegewijd je bent in het volgen van Jezus, hoe kostbaarder je schat gaat worden. Het proces van geloofsgroei en vruchtdragen gaat gelijk op met het verzamelen van schatten in de hemel, die eeuwigheidswaarde hebben.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.