4.3.20 Twee fundamenten

Een andere gelijkenis over het thema 'geloofsgehoorzaamheid' is de gelijkenis van twee heren dienen.

Deze gelijkenis vertelde Jezus aan het einde van zijn onderwijs aan een groot aantal volgelingen, die we kennen als de Bergrede (Matteüs 5-7). Als je de Bijbel leest, geeft dan vooral aandacht aan de dingen als eerste of als laatste genoemd worden, want die zijn van groot belang.

Deze korte gelijkenis vind je in Matteüs 7:24-27 en Lucas 6:44-49. De weergave van de evangelist Lucas begint met de volgende woorden van Jezus:

"Waarom roepen jullie 'Heer, Heer' tegen mij, maar doen jullie niet wat ik zeg?" (Lucas 6:44, NBV2004)

Huis op de rots

"Ieder die mijn woorden hoort en doet wat ik zeg, lijkt op iemand die zo verstandig was zijn huis op een rots te bouwen. De regen viel neer, de rivieren traden buiten hun oevers, de winden waaiden en beukten tegen dat huis. Maar het stortte niet in, want het was gebouwd op een rots." (Matteüs 7:24-25, GNB1996)

Dit huis had een stabiele rotsbodem als fundament. Zo'n huis kan nooit wegzakken maar blijft onder alle weersomstandigheden staan. Bouwen op de rots is een beeld van geloofsgehoorzaamheid, voortkomend uit liefde voor God. Geloofsgehoorzaamheid leidt onherroepelijk tot het ontvangen van Gods zegeningen.

De rots zelf kan worden vergeleken met God of met Jezus als Persoon (Psalm 62:7; 1 Korintiërs 10:4), die het fundament is van het christelijke geloof. Ook het Woord van God, de Bijbel, kan worden gezien als een aspect van dat geloofsfundament. Wie zijn leven heeft gefundeerd op Jezus als Verlosser en Heer van zijn leven, en leeft vanuit liefdevolle gehoorzaamheid aan Gods wil, zo'n gelovige staat zo vast als een huis. Zo iemand blijft overeind staan, ook bij moeilijkheden, en hij bereikt het goede einddoel van zijn leven. En dat is wat Jezus in de Bergrede als laatste boodschap wilde meegeven aan de menigte die naar Hem was komen luisteren.

Huis op het zand

"Ieder die mijn woorden hoort maar niet doet wat ik zeg, lijkt op iemand die zo dom was zijn huis op zand te bouwen. De regen viel neer, de rivieren traden buiten hun oevers, de winden waaiden en teisterden dat huis. En het huis stortte in, het werd een grote bouwval." (Matteüs 7:26-27 GNB1996)

Je kunt naar de woorden van Jezus luisteren en de hele Bijbel uit je hoofd leren, maar het baat je niets als je er niets mee doet. In dat geval ontbreekt het fundament onder je leven. Als er moeilijkheden komen in je leven, houdt je geloof geen stand, omdat het geloof niet verankerd is in je leven. Bij beproevingen blijkt namelijk of je geloof echt is of niet. Ware gelovigen worden er sterker door, onechte gelovigen vallen door de mand en zeggen dan 'dat ze hun geloof daardoor zijn kwijtgeraakt'. Het feit is echter dat er geen geloof was, hooguit een verstandelijke geloofsovertuiging en plichtmatige godsdienstigheid, maar daar kom je niet ver mee...

Een echt geloof uit zich in geloofspraktijk.

"Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood." (Jakobus 2:26, HSV2010)

Ongehoorzaamheid leidt tot het ontbreken van Gods zegen en aanwezigheid. Dat levert alleen maar ellende op. Een leven dat wordt gekenmerkt door ongehoorzaamheid leidt tot de dood.

We leven maar één keer. Laten we dan ook GOED leven, zodat we het einddoel halen. Niets is zo tragisch als een verspild leven. Dat is pas echt ZONDE!

Zie ook onderwerp 'Geloofsgehoorzaamheid' in hoofdstuk 'Toewijding'.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.