4.3.21. Twee heren dienen

Een andere gelijkenis over het thema 'geloofsgehoorzaamheid' is de gelijkenis van twee fundamenten.

Deze korte gelijkenis vind je in Lucas 16:10-13:

"Geen enkele knecht kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen EN de mammon." (Lucas 16:13, NBV2004)

Niemand kan volledig toegewijd zijn aan twee werkgevers. Hij zal altijd de een boven de andere stellen. Meer dan in onze samenleving was dit een vanzelfsprekendheid in de joodse samenleving van Jezus' dagen.

Van wie ben je?

Je kunt niet het eigendom van Jezus zijn en tegelijk slaaf zijn van geld en goed. Een slaaf kan maar één eigenaar hebben. Behalve Koning Jezus is er ook de satan, Gods tegenstander, die dezelfde claim heeft op de harten van mensen. Door hebzucht of iets anders heb je een verbinding met de satan die je toewijding aan Koning Jezus ondermijnt. Wees dan ook volkomen toegewijd aan Koning Jezus en erken alleen ZIJN heerschappij over je leven.

De farizeeën die naar deze gelijkenis luisterden, reageerden met boegeroep. Ze waren hebzuchtig en dat was algemeen bekend. Ze meenden dat dat niet erg was omdat ze zich aan de andere kant stipt aan de uiterlijke regels van de levenswet hielden. Lees maar hoe op de gelijkenis werd gereageerd:

"De farizeeën, die geldzuchtig waren, hoorden dit alles aan en ze haalden honend hun neus voor hem op. Maar Jezus zei tegen hen: 'U wilt bij de mensen altijd voor rechtvaardig doorgaan, maar God kent uw hart..." (Lucas 16:14-15, NBV2004)

Inderdaad, geldzucht of materialisme is een zonde die heel goed gecamoufleerd kan worden; maar God kent de verborgen schuilhoeken van ons hart. Dienen wij de mammon (=de macht van de geldzucht) ook, een beetje of een beetje te veel?

Goed omgaan met wat je is toevertrouwd

Jezus vertelde deze gelijkenis na de gelijkenis van de sluwe rentmeester. Hij riep zijn volgelingen op om trouw te zijn bij het beheren van wat God hen heeft toevertrouwd.

"Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat, en wie oneerlijk is in het geringste is ook oneerlijk als het om veel gaat. Als jullie onbetrouwbaar blijken in de omgang met de valse mammon, wie zal jullie dan werkelijk belangrijke dingen toevertrouwen? En als jullie onbetrouwbaar blijken met wat een ander toebehoort, wie zal jullie dan geven wat jullie zelf toekomt? " (Lucas 16:10-12, NBV2004)

Het leven op aarde is als een stageperiode. Tijdens die relatief korte tijd laat je zien wat in je zit. De manier waarop je bijvoorbeeld omgaat met je gaven, je tijd, je bezittingen zijn bepalend voor de verantwoordelijkheden die in het hiernamaals aan je worden toevertrouwd.

Zie in dit verband ook de gelijkenis van de 'Talenten en ponden'.

Geen andere goden dienen

Natuurlijk is deze gelijkenis ook toepasbaar op alle andere dingen waar hun gelovigen ongezond veel aandacht aan besteden en kunnen worden tot regelrechte afgoden. Het is goed om regelmatig jezelf af te vragen: dien ik bepaalde afgoden?

Zie meer hierover in onderwerp 'Geen andere goden dienen' in hoofdstuk 'Gods levenswet'.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.