4.3.22. Twee wegen

Dit is een van de gelijkenissen over het Koninkrijk van de Hemel, dat aan de buitenkant onaanzienlijk lijkt en veel minder spannend lijkt dan wat de wereld te bieden heeft. Maar het heeft wel een ongelofelijk grote waarde en bovenal: het is van levensbelang. Je kunt deze gelijkenis lezen in Matteüs 7:13-14.

"Ga naar binnen door de nauwe poort. Want de poort en de weg die naar de ondergang leiden, zijn ruim en breed, en velen gaan die weg. Maar de poort en de weg die naar het leven leiden, zijn nauw en smal, en maar weinigen vinden die weg." (Matteüs 7:13-14, GNB1996)

Levenskeuze, levenswijze en levensbestemming

In principe zijn er maar twee fundamentele levenskeuzen, levenswijzen en levensbestemmingen mogelijk:

  1. nauwe of brede poort - de levenskeuze om je leven aan Jezus toe te vertrouwen of om Hem af te wijzen of bewust te negeren.
  2. smalle of brede weg - de levenswijze om te leven volgens Gods levenswet door Hem en je medemensen lief te hebben, of zelf bepalen hoe je leeft.
  3. leven of ondergang - de levensbestemming om eeuwig bij God te mogen zijn of juist niet.

Alleen de keuze voor het Koninkrijk leidt tot het eeuwige leven. De keuze voor de brede poort en de brede weg lijkt wel veilig, gemakkelijk en aantrekkelijk, maar leidt tot de eeuwige dood. De praktijk is dat slechts een minderheid kiest voor het Koninkrijk. Vandaar dat de poort en de weg zo nauw zijn.

De poorten staan niet aan het einde van de levensweg, maar aan het begin. Het leven binnen het Koninkrijk begint met een keuze. Deze gelijkenis is een aansporing om tot bekering te komen. Het is van levensbelang. Letterlijk.

Zijn er ook sluipwegen?

Ik hoorde even geleden dat een jongetje op de zondagsschool in onze gemeente een alternatieve route had bedacht. Hij wilde wel de brede weg opgaan, daar alles meemaken en een eind verderop van de brede weg afgaan en via een sluipweggetje de nauwe weg opzoeken. Zonder het te weten vertolkte hij een gedachte die waarschijnlijk bij heel wat meer kerkmensen leeft. Het probleem is alleen dat zulke sluipweggetjes niet bestaan. Wie op de brede weg loopt en zich dan bedenkt zal echt terug moeten gaan om het nauwe poortje op te zoeken. Bekering begint bij het omkeren op de brede weg en opnieuw starten vanaf de smalle poort. Jezus zei:

"Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden..." (Johannes 10:9, NBV2004)

"Al doet ook de meerderheid kwaad, sluit je niet bij hen aan..." (Exodus 23:2, GNB1995)

Op de goede weg blijven

Het is wel mogelijk voor een christengelovige om de goede weg te verlaten om op de verkeerde weg uit te komen. Meestal gaat dat niet ineens, maar via een geleidelijk proces. Dit wordt op een boeiende manier uitgelegd in Psalm 1:

"Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters"; (Psalm 1:1, NBG1951)

Hier worden drie stappen van afdwaling genoemd:

  1. luisteren naar wereldse adviezen - Wie zich niet door Gods Woord laat leiden, maar zich inlaat met wereldse denkbeelden, loopt groot gevaar. Hier lezen we het werkwoord 'staan', alsof je bij een tweesprong staat en moet kiezen tussen het goed en het slechte.
  2. zondige wegen gaan bewandelen - De volgende stap is dat je ook eens gaat uitproberen of de wereldse manier van leven echt wel zo erg is. Je hoeft toch niet als een vreemdeling in je eigen land te leven? Een beetje van de wereld proeven is toch niet erg? Hier lezen we het werkwoord 'wandelen': de wereldse zonden daadwerkelijk doen.
  3. je thuis voelen bij mensen die geen rekening met God houden - Hoe vaker je zondigt, hoe nadrukkelijker er zondige levenspatronen ontstaan en hoe minder je geweten je nog kan aanspreken. Hier lezen we het werkwoord 'zitten' dat wijst op een gevestigde manier van leven.

Aan het einde van Psalm 1 lezen we de conclusie:

"want de HERE kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen vergaat." (Psalm 1:6; NBG1951)

De verkeerde weg is een HEILLOZE weg die tot de dood leidt...

Zie ook de volgende onderwerpen in hoofdstuk 'Hiernamaals':
- 'Voorwaarden voor eeuwig leven'
- 'Voorwaarden voor eeuwige dood'

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.