6.1.9. Memoriseren en mediteren

Voor degenen die Gods Woord krachtig willen laten werken in hun binnenste zijn er nog twee manieren om met de Bijbel om te gaan. De meeste christenen hebben er geen tijd voor of vinden het overdreven.

Memoriseren (Bijbelgedeelten uit het hoofd leren)

Het kost tijd en moeite, maar je hebt er ook wat aan. Bijvoorbeeld:

  • De Heilige Geest kan je de uit het hoofd geleerde teksten op de juiste momenten te binnen brengen.
  • Het kan je helpen precies te herinneren wat God zegt in zijn Woord in plaats van zo ongeveer.
  • Je hebt Bijbelwoorden klaar om je te kunnen wapenen tegen verleidingen en bemoediging te putten als je te maken hebt met beproevingen.
  • Een op de juiste manier aangehaald Bijbelvers kan zeer krachtig werken in een gesprek met gelovigen of ongelovigen. Uiteraard ga je anderen niet met Bijbelteksten te lijf om je eigen meningen aan anderen op te dringen.
  • Als je eens geen Bijbel bij de hand hebt, kun je altijd putten uit een 'voorraad' uit het hoofd geleerde Bijbelgedeelten. Voor mensen, die gevangenschap moeten meemaken vanwege hun geloof, is dit zelfs hun enige bron van Bijbelwoorden!
Uit het hoofd leren van Bijbelteksten (ook wel memoriseren genoemd) lijkt niet helemaal te passen in deze tijd, waarin we steeds meer gebruik maken van elektronische geheugens. Veel mensen lijken heel wat te moeten overwinnen om eraan te beginnen. In ons gezin hadden we een pakket met kaartjes met een aantal Bijbelteksten en als gezin repeteerden we er steeds een paar aan het einde van de maaltijd. Op die manier maakten de kinderen zich spelenderwijs een veertigtal sleutelverzen eigen waar ze de rest van hun leven veel aan hebben.

Je leert vrijwel NOOIT een Bijbeltekst door hem eenmaal te leren. Een paar dagen later moet je het herhalen en een week later nog eens en twee weken later weer. Ieder moet daar zijn eigen weg in zoeken. Je zult merken dat je zo'n tekst steeds iets langer kunt onthouden, totdat hij definitief in je geheugen is gegrift. Maar het kost tijd en aandacht. Verder herhaling, herhaling en ... herhaling.

Het leren van Bijbelteksten moet natuurlijk niet beperkt blijven tot mechanisch stampwerk. Overdenk deze teksten ook goed en laat de inhoud een deel van je leven worden.

Mediteren (biddend nadenken over een Bijbelgedeelte)

"Gelukkig de mens die vreugde vindt in de woorden van de Heer, ze steeds weer overdenkt, overdag en 's nachts." (Psalm 1:2, GNB1996)

Met mediteren bedoelen we: biddend Bijbelgedeelten overdenken en het een plaats geven in je hart. Dit is mogelijk de krachtigste manier om het Woord van God zodanig in je hart op te nemen, dat het er voorgoed blijft zitten. Het is een vorm van rustig 'herkauwen' van Gods Woord, waarbij je de maximale voedingswaarde uit het Woord krijgt. Daardoor word je als het ware helemaal gedrenkt in de Bijbelwoorden en worden ze een deel van jezelf. Bedenk wel: je HAALT je voeding niet uit het Woord, je KRIJGT het (als je het zoekt...)

Het woord mediteren doet je misschien denken aan oosterse godsdiensten, als iets wat DUS niet goed is om te doen. Ik kan het ook niet helpen dat aanhangers van niet-christelijke godsdiensten meer tijd besteden aan mediteren dan christenen! Want mediteren is heel Bijbels. David was bij uitstek een man die veel mediteerde.

"Hoe lief heb ik uw wet, heel de dag is hij in mijn gedachten." (Psalm 119:97, NBV2004)

Ook Jozua werd aangespoord om voortdurend het Woord van God te overdenken in zijn hart:

"Dat wetboek van Mozes moet je onophoudelijk overdenken, bestudeer het dag en nacht. Laat je leiden door alles wat erin geschreven staat, want dan zal het je voorspoedig gaan, je zult je doel bereiken." (Jozua 1:8, GNB1996)

Mediteren is eigenlijk iets tussen Bijbellezen en bidden in. Het is iets waarvoor je tijd moet nemen, op een rustige plek waar je niet gestoord kunt worden. Je kunt een Bijbelgedeelte rustig overlezen en elk woord of elke gedachte, die er in voorkomt, als het ware met God bespreken. Je leest, overdenkt, vraagt om uitleg als je het niet goed begrijpt, dankt Hem voor wat je ervan leert, praat met God over toepassing in je leven, en zo kun je een heel ontspannen ontmoeting hebben met God en zijn Levende Woord. Van alle manieren van omgaan met het Woord is dit de meest indringende manier en die de meeste impact op je hart heeft. Probeer het eens!

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.