6.6.9. Bevrijd van kritische gedachten

Gelovigen die wel eens last hebben van negatief kritische gedachten (alle gelovigen dus) doen er goed aan de volgende tips ter harte nemen:

1. Eigen verantwoordelijkheid voor je kritische gedachten accepteren

De mensen op wie je kritiek hebt zijn verantwoordelijk voor hun eigen daden, maar jij bent verantwoordelijk voor de manier waarop je over hen denkt. Accepteer die verantwoordelijkheid dan ook en de verplichting om op een Bijbelse manier over anderen te denken.

  • Belijd je zonden van zelfgenoegzaamheid en veroordeling van anderen.
  • Noem daarbij de namen van mensen waarover je kritische gedachten koestert.
  • Belijd ook de zonden van negatief spreken over deze mensen tegenover anderen. Je hebt daarmee hun reputatie beschadigd en misschien ook anderen op negatieve gedachten gebracht over die betreffende personen.

2. Vergeef en accepteer de personen op wie je kritiek hebt

Wanneer je meent dat de mensen, op wie je kritiek had, jou iets hebben aangedaan, vergeef hen dan. Als je dat niet doet, ontstaan er bitterheid in je hart en dat is een ernstige conditie.

"Wie vriendschap wil bewaren, moet fouten vergeven, wie ze telkens ophaalt, jaagt zijn vrienden weg." (Spreuken 17:9, GNB1996)

De volgende stap is het accepteren van deze mensen als personen voor wie Jezus ook gestorven is. Hoe slecht ze misschien ook zijn in jou ogen, God houdt van ze en wil hen verder op weg helpen, zoals Hij dat ook bij jou doet. Kies ervoor om andere mensen te willen zien zoals God ze ziet.

"Aanvaard elkaar dus net zoals Christus ons allen aanvaard heeft. Dat is tot eer van God." (Romeinen 15:7, HB2008)

Je hebt als gelovige het voorrecht dat God je ziet als een volkomen rechtvaardig persoon, vanwege alles wat Jezus in jouw plaats heeft gedaan. De Bijbel roept je op om op dezelfde manier naar je medegelovigen te kijken. Dan kijk je naar ze zoals God naar ze kijkt en dan word je milder in je denken. Acceptatie van mensen houdt je geest soepel, zodat Gods liefde door je heen kan stromen naar de ander toe. Gods Geest wil elke gelovige helpen om vrij te komen van kritische gedachten.

3. Neem een positieve houding aan tegenover deze personen

Om vrij te blijven van kritische gedachten over mensen waar je moeite mee hebt zou je het volgende kunnen doen, telkens wanneer kritische gedachten weer in je opkomen:

  • Bid voor hen, dat God hen helpt dichter bij Hem te komen, en da God hen zegent met alles wat ze nodig hebben. Wanneer je voor hen bidt, verdwijnen kritische gedachten vanzelf.
  • Denk na over hun positieve eigenschappen, over de dingen waarin ze beter zijn dan jij zelf.

Tenslotte een belangrijk Bijbels advies:

"... maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf..." (Filippenzen 2:3, NBV2004)

Het onderwerp ' Positief denken' verderop in dit hoofdstuk kan je helpen om kritische gedachten te voorkomen.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.