6.6.11. Bevrijd van bezorgdheid

We gaan het nu hebben over de manier waarop we van bezorgdheid af kunnen komen.

1. Realiteit onder ogen zien

Bij bezorgdheid speelt vrees een belangrijke rol. Laat je gevoelens niet de baas spelen over je leven, maar laat je verstand het stuur overnemen van het gevoel. Door je gezonde verstand te gebruiken om de werkelijkheid onder ogen te zien, komen de negatieve emoties meer op de achtergrond terecht en dan zijn ze beter beheersbaar.

Het is een feit dat over het algemeen meer dan 90% van de dingen die we vrezen, in werkelijkheid niet zullen gebeuren. Dat betekent dus dat verreweg de meeste bezorgde gedachten volstrekt onnodig zijn en dat geldt voor ieder mens. Is het dan niet veel slimmer als we ons pas zorgen gaan maken zodra het werkelijk gaat gebeuren, waar we zo bang voor zijn? Meestal is dat dan vroeg genoeg.

Als de werkelijkheid echt zorgwekkend is, bijvoorbeeld bij een dreigend ontslag, een voortslepende ziekte, of bij een reëel dreigend gevaar, dan moeten we beginnen met de situatie zo helder en realistisch mogelijk onder ogen te zien. Daarbij kan het helpen om je zorgen te delen met andere mensen. Dat helpt om de emoties tot rust te brengen en om alle feiten keurig op een rijtje te zetten. Tien tegen één dat het plaatje er dan al een stuk beter uit komt te zien.

2. Eigen verantwoordelijkheid accepteren

De apostel Paulus schreef over dit onderwerp:

"Wees in geen ding bezorgd...". (Filippenzen 4:6-7, HSV2010)

Wat kun je daar mee als je juist wel bezorgd bent? Je kunt het toch niet helpen dat je bezorgd bent, dat komt toch door de omstandigheden? Als Gods Woord zegt dat je niet bezorgd moet zijn, is dat een OPDRACHT en dus iets waarvoor je ZELF de verantwoordelijkheid draagt. Je bent zelf verantwoordelijk voor je gedachten en die verantwoordelijkheid neemt God niet bij je weg! Je moet ook erkennen dat je jezelf niet mag laten beheersen door bezorgdheid. Bezorgdheid is een vorm van ongeloof en ongeloof is zonde en zonden moeten aan God beleden worden.

De tweede stap op weg naar bevrijding van beknellende bezorgde gedachten is dus dat je je eigen verantwoordelijkheid voor je gedachten accepteert. Spreek het uit tegenover God. Daarmee erken je tegelijk dat bezorgdheid geen normale manier van denken is voor een gelovige. God weet ook wel dat je er mee kunt worstelen en dat die bezorgde gedachten een levensecht probleem kan zijn. Maar als God je zegt dat je niet bezorgd moet zijn, geloof dan dat Hij je helpt om dat in je gedachteleven uit te werken. Je hoeft namelijk niet bezorgd te BLIJVEN.

3. Zorgen aan de Heer geven

Bij het ontvangen van Gods hulp en zegen is er altijd een daad van geloof nodig en dat geldt ook in dit geval. We gaan verder met de eerder genoemde Bijbeltekst:

"Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God..." (Filippenzen 4:6-7, HSV20108)

In dit Bijbelgedeelte lees je dat je problemen in gebed bij de Heer mag en moet brengen. Geloof is de sleutel tot de oplossing. Zoals het hiervoor aangehaalde Bijbelgedeelte aangeeft, moeten we onze zorgen bij Hem brengen ... en bij Hem laten. Dat betekent ook echt je bezorgdheid LOSLATEN. De Bijbel zegt:

"Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u." (1 Petrus 5:7, HSV2010)

Zelf ben ik best geneigd tot bezorgdheid. Een aantal jaren geleden, toen ik te worstelen had met twee grote zorgen in mijn leven, volgde ik deze Bijbeltekst een keer heel letterlijk op. Ik schreef mijn bezorgdheden op twee stukjes papier, ging op de top van een heuvel staan en gooide de propjes papier zo ver mogelijk weg. Het was een symbolische daad van geloof en dan helpt het als je iets tastbaars doet. Het hielp me om mijn innerlijke rust te krijgen. Maar daar bleef het niet bij. Nog geen twee jaar later had God de twee bijna onoplosbare problemen binnen één maand op een heel bijzondere manier opgelost...

3. Bevrijding en dankzegging

Wie in geloof zijn zorgen aan de Heer heeft gegeven in het vertrouwen dat Hij ze van je overneemt, zal de bevrijding meemaken die Gods Woord belooft:

"... en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus". (Filippenzen 4:7, HSV2010)

Als je je zorgen bij God gebracht hebt, vertrouw Hem dan voor het feit dat Hij de zorg op zich genomen heeft en ... bedank God ervoor. Ook dat is weer een geloofsdaad en zoals we weten is geloof altijd de sleutel voor het ontvangen van wat God heeft beloofd. Het resultaat is dan dat de Heilige Geest ervoor zorgt dat je vervuld wordt met Gods bovennatuurlijke vrede, die het tegengif is tegen bezorgde gedachtestromen. Zo werkt het.

Zorgen cirkelen rond in je gedachten, in je VERSTAND dus (op het niveau van je ZIEL). Gods vrede daalt niet neer in je gedachten, maar in je HART, je diepere innerlijk dat bij elke ware gelovige verbonden is met Gods Geest. Daar vindt de bevrijding plaats. Vandaar uit ontstaat de impuls om vervolgens anders te gaan denken, namelijk op Gods manier. Als dit op jou van toepassing is, doe het dan en je zult het zelf meemaken. God houdt zich aan zijn beloften.

4. Onbezorgd blijven

Veel gelovigen worden moedeloos als ze merken dat de zorgen, die ze bij God gebracht hebben, weer terugkomen. Ze vragen zich af wat ze fout hebben gedaan of ze denken 'dat het toch niet werkt'. Vergeet niet dat bezorgdheid een ingesleten gedachtepatroon, een routine die zichzelf in stand probeert te houden. Door herhaaldelijk je vertrouwen toch bij God te zoeken overwin je de bezorgdheid. Zo werken heel veel dingen in het geloofsleven: je begint met God om een goede start te maken, maar er is volharding nodig om bezorgdheid als karaktertrek helemaal kwijt te raken. Filippenzen 4:8-9 je helpen om een gezonde discipline te leren van positief denken.

Zie meer hierover in onderwerp 'Positief denken' in dit hoofdstuk.

"Iemand zei eens tegen mij: Als ik mij zorgen maak, ga ik voor de spiegel staan en zeg tegen mijzelf: 'Voor die grote zorg van mij bestaat geen oplossing. Het is veel te moeilijk voor de Here Jezus om ermee klaar te komen.' En als ik dat gezegd heb, glimlach ik en schaam ik mij." (Corrie ten Boom, evangeliste)

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.