6.6.12. Neerslachtigheid

Depressief

Depressiviteit is een van de meest voorkomende problemen in onze samenleving. Er zijn heel veel oorzaken te noemen voor depressiviteit, variërend van beklemmende levensomstandigheden of onverwerkte problematiek tot lichamelijke problemen of gebruik van bepaalde medicijnen. Depressieve mensen hebben niet genoeg veerkracht om met hun totale levenssituatie om te gaan. Ze voelen zich vaak slachtoffer van hun omstandigheden en hebben een sombere toekomstverwachting. Ze hebben de neiging om contacten met andere mensen te schuwen, terwijl ze hun hulp juist zo goed kunnen gebruiken.

Uit een in 2000 door de American Psychiatric Association uitgevoerd onderzoek is gebleken dat depressieve klachten voorkwamen bij 10% van mensen die actief protestant christelijk waren, tegenover 37% bij niet-gelovige mensen. De onderzoekers constateerden dat vooral bij ouderen het uitzicht op eeuwig leven na de dood een belangrijke factor bleek te zijn. Het grote verschilpercentage is natuurlijk eenvoudig te verklaren vanuit hun vertrouwen op God.

Er worden op grote schaal antidepressiva gebruikt, maar onderzoek heeft uitgewezen dat die niet werken bij minstens 60% van de lichtere gevallen van depressiviteit. Vooral voor deze lichtere gevallen is het verstandiger andere oplossingen te zoeken.

Neerslachtigheid of depressiviteit

Er zijn natuurlijk ernstige gevallen van depressiviteit, waarbij mensen hun leven als een bijna ondoordringbare duisternis ervaren. Hun conditie is moeilijk te peilen of te begrijpen door mensen die zoiets nooit hebben meegemaakt. Zulke depressieve mensen hebben doorgaans deskundige hulp nodig. Voor hen zijn deze onderwerpen in 'Herschepping' nadrukkelijk NIET bedoeld. Het gaat hier dus alleen over depressiviteit die het gevolg is van een verkeerde denkwijze en waar men van af kan komen door Bijbelse uitgangspunten toe te passen. Om misverstanden te voorkomen is er daarom voor gekozen om daarbij steeds de term 'neerslachtigheid' te gebruiken en niet 'depressiviteit'.

Neerslachtigheid en karakter

De ene persoon heeft een sterkere neiging tot neerslachtigheid dan de ander. Dat hangt samen met het karakter. Deze samenhang loopt tamelijk parallel met die van bezorgdheid.

karakteraspect  
verstandelijk Doordat zij vooral denkers zijn, kunnen ze hun uitstekende denkvermogen ook misbruiken door zich te kwellen met onnodige negatieve gedachten die tot neerslachtigheid leiden. Zij zijn van nature meer geneigd tot pessimisme dan tot optimisme. Als zij zich daarvan bewust zouden zijn, zouden ze hun probleemsituatie misschien wat beter kunnen relativeren en alles wat minder somber inzien.
gevoelsmatig Als geboren optimisten zijn ze gewend in het heden te leven en daar geweldig van te genieten. Maar als er iets mis gaat kunnen ze zo omslaan en in het andere uiterste vervallen: neerslachtigheid. Ze voelen zich erg afhankelijk van hun omstandigheden en vinden het moeilijk om zich te laten opvrolijken door betere vooruitzichten voor de toekomst. Een gevoelsmatig persoon kan vooral last hebben van wisselende stemmingen met hoge pieken van uitbundigheid en diepe dalen van neerslachtigheid.
wilskrachtig Zij hebben doorgaans voldoende zelfvertrouwen om niet neerslachtig te worden. Ze zijn in staat om zich bijna overal doorheen te slaan. Wel kunnen ze vreselijk balen als iets hun tegenzit waar ze niets aan kunnen doen, zoals een ziekte of een blessure waardoor ze langdurig moeten stilzitten. Maar of je dat neerslachtigheid moet noemen?
evenwichtig Zij zijn geneigd tot vreesachtigheid en onzekerheid over zichzelf en over de toekomst. Daarom komt neerslachtigheid ook bij deze typen wel voor. Zij hebben van nature een stabiel emotioneel karakter met weinig uitschieters. Daardoor zal hun neerslachtigheid lang niet die diepte hebben als bij verstandelijke of gevoelsmatige typen, bij wie emoties een sterkere rol spelen.

Neerslachtigheid per karakteraspect

Hoe ga je er mee om?

Neerslachtigheid ontstaat als iemand zijn levenssituatie uitzichtloos VINDT. Het zijn niet de omstandigheden op zich die je neerslachtig maken, maar de manier waarop je erop reageert. Voor verreweg de meeste problemen geldt dat sommige mensen er onderdoor gingen, terwijl anderen er goed doorheen kwamen en er juist sterker van werden.

Een ware gelovige heeft hierin veel voor op een ongelovige, doordat hij niet is aangewezen op eigen krachtbronnen, maar kan putten uit de volgende hulpbronnen:

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.