7.3.10. Bidden voor onbekeerden

Geduld

Veel gelovigen bidden tot God om de bekering van mensen die hen dierbaar zijn of met wie ze contact hebben. Het uitblijven van de verhoring kan je moedeloos of ongeduldig maken. Bedenk dat het voorbereidende werk van de Heilige Geest in iemands hart eersteklas vakwerk is, dat zorgvuldig wordt uitgevoerd. Die voorbereiding kost vaak veel tijd, soms bijna een heel mensenleven! God bepaalt nadrukkelijk zelf het moment waarop Hij zijn licht extra duidelijk laat schijnen in iemands hart.

Weerstanden

Bij onbekeerde mensen moeten meestal heel wat weerstanden worden overwonnen voordat zij zover komen dat ze hun leven in Gods hand willen leggen. Voorbeelden van zulke weerstanden zijn:

 • verkeerde opvattingen over wie God is
 • onbekendheid met de Bijbel
 • verslavingen, zondige gewoonten
 • familie of vrienden die hen van God afhouden
 • seksuele relaties die door de Bijbel worden verboden
 • verbondenheid met een kerk waar geen levend evangelie wordt gebracht en waar de weg tot bekering en wedergeboorte niet wordt gewezen

God dwingt niemand tot bekering

Ik hoor heel vaak dat mensen God vragen of Hij mensen tot bekering wil brengen of bidden dat ze een of nadere keuze maken. Bedenk dat God niemand tot een keuze forceert, zelfs niet als je er nadrukkelijk om vraagt. God heeft ieder mens een eigen verantwoordelijkheid gegeven om te kiezen en respecteert ieders vrije wil. Zelfs bij de meest krachtdadige bekeringen laat God altijd de beslissende keuze aan de mens zelf over. Wel zien we dat God (vaak in antwoord op voorbede) iemands levensomstandigheden zodanig beïnvloedt, dat hij beter zicht krijgt op God en zijn bedoelingen. God geeft mensen de nodige tijd om hen rijp te maken om het evangelie in hun hart te kunnen ontvangen. Wel kun je God vragen of Hij zich aan hen wil openbaren, hun hart wil openen zodat ze gaan ZIEN wie Jezus is. Want:

"Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekt..." (Johannes 6:44, HSV2010)

Dat trekken van God is niet dat Hij mensen het Koninkrijk binnen sleept, maar dat Hij zijn aantrekkingskracht op hen uitoefent, hen als het ware 'het hof maakt'. Laten we dat maar bidden voor onbekeerde mensen!

Tips voor effectieve voorbede voor onbekeerden

Veel gelovigen houden er een lijstje op na (al of niet op papier) met de namen van onbekeerde mensen voor wie zij trouw willen bidden dat ze Jezus daadwerkelijk zullen vinden. Enkele suggesties voor gebed:

 • Vraag God of Hij hun ogen opent voor de leegte van een leven zonder Hem.
 • Vraag God om hen te helpen een juist beeld van Hem te krijgen.
 • Vraag God om hen duidelijk te maken dat ze zich dienen te bekeren tot Hem om vergeving van zonden en een nieuw leven te ontvangen.
 • Vraag God of Hij de barrières wil wegnemen die hen tegenhouden om voor Hem te kiezen. Dat kan van alles zijn: verkeerde relaties, levensomstandigheden, verkeerde inzichten, enzovoort.
 • Vraag God om jezelf te helpen bij het onderhouden van een goede, gepaste relatie. Bij sommige mensen is het nodig afstand te houden, anderen zou je misschien wat meer kunnen benaderen.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.