7.3.12. Gebedsverhoring

"U, HEER, verhoort de wens van de nederigen, u bemoedigt hen en luistert met aandacht..." (Psalm 10:17, NBV2004)

Belofte van gebedsverhoring

Jezus heeft nadrukkelijk de verhoring van gebeden beloofd en dat is een van de meest kostbare beloften die we zwart op wit in het Woord kunnen vinden in niet mis te verstane bewoordingen:

"Vraag en er zal je gegeven worden ... Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen." (Matteüs 7:7,11, NBV2004)

De bedoeling is overduidelijk: God wil je van harte het allerbeste geven in antwoord op je gebeden, tenzij er dringende redenen zijn om het niet te doen. Gods uitnodiging tot gebed is hartelijk en royaal, want God heeft een ruimhartig karakter. Bovendien zijn er geen lange wachtrijen voor bidders. Integendeel. Je kunt op elk moment je verzoeken tot God richten en je verzoeken komen niet in een la terecht, maar komen onmiddellijk in behandeling voor zover ze in aanmerking komen voor verhoring.

God wil ons vaak meer geven dan waar we om vragen. We bidden soms zoals de bedelaar in de poort toen Petrus en Johannes in de poort zaten (Handelingen 3:1-10). Deze man vroeg om een paar centen, maar God wilde hemveel meer geven: genezing van zijn verlamming. Zo goed is God! Even later sprong de man dol van blijdschap en dankbaarheid door de tempel om God luidkeels te prijzen.

Zie ook in hoofdstuk 'Gelijkenissen van Jezus':
- 'Nachtelijk verzoek'
- 'Onrechtvaardige rechter'

Welke gebeden worden verhoord?

God kan op drie manieren reageren op onze gebeden:

soort verhoring wanneer juiste reactie van de bidder
raketverhoring direct God bedanken en eren
schildpadverhoring langzamerhand of later geduld hebben en blijven bidden
niet verhoren helemaal niet vertrouwen dat God iets beters wil doen

De apostel Johannes schreef het volgende over gebedsverhoring:

"Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij ons verhoort als we maar vragen wat in overeenstemming is met zijn wil." (1 Johannes 5:14, GNB1996)

Dus als we om iets bidden, waarvan we zeker weten dat God er achter staat, kunnen we rekenen op verhoring. Gebeden, die eer opleveren voor Gods naam en passen binnen het beleid van Gods Koninkrijk, zullen gegarandeerd verhoord worden. De Bijbel vertelt veel over wat God wel en niet wil. Dus kunnen we in Gods Woord veel duidelijke beloften tegenkomen op grond waarvan we op 100% gebedsverhoring kunnen rekenen, maar wel op Gods manier en op Gods tijd natuurlijk.

In Jezus' naam

Het zal iedere lezer duidelijk zijn dat we nooit gebedsverhoringen ontvangen op grond van onze eigen voortreffelijkheid. Wel mogen we onze gebeden tot God richten in de naam van Jezus, die hier het volgende over gezegd heeft:

"... maar wat jullie zullen vragen in mijn naam, zal Ik doen, zodat de Vader verheerlijkt wordt in de Zoon." (Johannes 14:13, WV1995)

In Jezus' naam om iets vragen aan God betekent in de eerste plaats dat je als gelovige het recht hebt om een beroep te doen op de verdienste van Jezus. Hij heeft immers door zijn lijden en sterven voldoende hemelse krediet verworven om daarmee elk geldig gebedsverzoek te kunnen honoreren.

Er zit nog een tweede kant aan het vragen aan God in Jezus' naam, namelijk: vragen 'in de autoriteit van Jezus'. Dat betekent nogal wat, namelijk de zekerheid dat Jezus volledig achter je verzoek staat. Dit geldt natuurlijk alleen voor gebeden die naar de wil van God zijn.

Pleiten op Gods genadigheid

Als je er niet zo zeker van bent dat je verzoek naar de wil van God is kun je het niet op grond van beloften en 'in de autoriteit van Jezus' aan God vragen. In al zulke gevallen mag je natuurlijk wel je wensen aan Hem bekend maken:

"Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God." (Filippenzen 4:6, HSV2010)

Je kunt dan altijd een beroep doen op Gods genade. Daarvoor kennen we de uitdrukking 'uit genade' die je ook veel hoort als afsluiting van een gebed. Dat kan ook weer zo'n cliché worden die je gedachteloos uitspreekt. Daarom kun je beter iets dergelijks in je eigen woorden zegen, bijvoorbeeld "Ik doe hierbij een beroep op Uw ongekende genadigheid." Vervolgens mag je dan aan God overlaten om al of niet te geven wat je gevraagd hebt.

Het is belangrijk om dat onderscheid te maken bij je gebeden, zodat je verwachtingen van gebedsverhoringen ergens op gegrond zijn. Daarbij mag je er altijd op rekenen dat God het allerbeste wil en zal geven. Daar kun je Hem al van tevoren al voor bedanken.

Tenslotte nog een prachtige Bijbeltekst die ik zelf vaak aanhaal bij voorbede en me helpt te vertrouwen op een krachtig ingrijpen van God:

"... Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt." (Jakobus 5:16, NBG1951)

Van alle Nederlandse Bijbelvertalingen vind ik deze de mooiste, omdat hierin tot uitdrukking wordt gebracht dat de kracht van een gebed niet voortkomt uit de vurigheid van de bidder, maar doordat God ZIJN kracht inzet om met zwakke gebeden van zwakke gelovigen grote dingen te doen. Eenmaal zullen we verbaasd staan van de uitwerkingen van 'onze' gebeden.

Alvast God bedanken

Hierover heeft Jezus het volgende gezegd:

"Daarom zeg ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen." (Marcus 11:24, NBV2004)

De apostel Johannes schreef ook dat je van te voren God mag bedanken als je zeker weet te bidden naar zijn wil:

"Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij ons verhoort als we maar vragen wat in overeenstemming is met zijn wil. We weten dat hij ons hoort als we hem om iets vragen; dan weten we ook, dat we al hebben wat we hem in onze gebeden hebben gevraagd." (1 Johannes 5:14-15, GNB1996)

Toen ik met mijn gezin in Papoea Nieuw Guinea werkte met de Wycliffe Bijbelvertalers, bleek dat het erg moeilijk was voor ons thuisfrontcomité om een verlofhuis te vinden. Toen de verloftijd dichterbij kwam, maakten we ons daar zorgen over, want we hadden natuurlijk een huis nodig. Op een avond stelde ik iets ongebruikelijks voor aan het gezin: "Laten we God maar eens niet bidden, maar bedanken voor ons verlofhuis, want Hij wil ons dat VAST WEL geven." Dat deden we met het hele gezin en daarna gingen de kinderen naar bed. Een half uur later werd er gebeld uit Nederland: "Hallo met Wim. Heb je papier bij de hand, dan kun je het adres van jullie verlofhuis opschrijven..." Raketverhoring! Na het telefoontje maakten we meteen de oudere kinderen wakker om het ze te vertellen. Ze zullen het hun leven lang niet vergeten!

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.