10.3.2. Thuiskomst in de hemel

Thuiskomst op een droomplek

Als we in de hemel komen, zullen we ongetwijfeld overweldigd worden door de ongekende schoonheid van die plaats. Soendar Singh vertelt hierover het volgende:

"Overal in de hemel zijn schitterende tuinen, die altijd allerlei soorten zoet en overheerlijk fruit opleveren, en ook prachtige en zacht geurende bloemen, die nooit verwelken. Rondom zijn ongeëvenaarde en buitengewoon mooie gebergten, bronnen en landschappen. Onafgebroken wordt God door allerlei schepselen geloofd en geprezen. Prachtig gekleurde vogels heffen hun lofliederen aan en evenzo voelt men een grote verrukking bij de zangen van engelen en heiligen, als men ze hoort. Waar men ook heen ziet, overal ziet men taferelen van onbeschrijfelijke vreugde. Dit is waarlijk het Paradijs."

Bij de zondeval ging het paradijs op aarde verloren. Als we in de hemel komen, vinden we daar een paradijs terug, dat het oorspronkelijk geschapen paradijs zal overtreffen. Daar is de echte wereld, terwijl de aardse wereld vergeleken daarmee niet meer is dan een onaantrekkelijk schaduwgebied.

Kleuren

Ik verwacht dat er veel kleur zal zijn in de hemel. Niet voor niets heeft God op aarde zoveel kleurrijks geschapen en wat kunnen we bijvoorbeeld niet genieten van prachtig gekleurde bloemen, vogels of aquariumvissen. Mensen met bijna-doodervaringen hoor je soms spreken over een geweldige kleurenpracht die ze hebben gezien.

Jaren geleden heb ik eens een bijzondere droom gehad. Ik zag een gezin dat ik goed kende en dat kort daarvoor tot geloof was gekomen. Zij liepen in de hemel te wandelen met een persoon in een wit gewaad, misschien was het Jezus. En wat me daarnaast boeide was een voorgrond met gras en planten met wonderbaarlijk mooie groene kleuren, die niet te vergelijken waren met aardse kleuren. Die kleuren leefden gewoon. Die droom staat in mijn geheugen gegrift en ik geloof zeker dat ik in die paar ogenblikken iets van de hemelse kleurenpracht heb gezien.

Plaats van intense vreugde

In de hemel is geen plaats meer voor verdriet en pijn, begrippen die zo kenmerkend zijn voor het aardse leven:

"Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij." (Openbaring 21:4, NBV2004)

Met heel mijn hart geloof ik in de hemel als een paradijs (Lucas 23:43; 2 Korintiërs 12:4), een ongekend vreugdevolle plaats die met geen aardse woorden te beschrijven is, zoals Paulus in een ander verband gezegd heeft:

"Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben." (1 Korintiërs 2:9, HSV2010)

Wat we in de hemel zullen beleven, zal niet minder zijn dan een uitbarsting van vreugde! Het is een plaats van volmaakte blijdschap, zonder tranen van verdriet (Openbaring 21:4) maar waar vreugdetranen wellicht overvloedig zullen zijn. Want God is vol emotie en heeft ons mensen gemaakt met emoties, die in de hemel volledig aan bod zullen komen: het is een oord van bruisende uitbundigheid. Gelovigen zullen er letterlijk stralen:

"Dan zullen de wijzen stralen als de glans van het uitspansel en degenen die de mensen op het rechte pad hebben gebracht zullen schitteren als de sterren, voor eeuwig en altijd." (Daniël 12:3, WV1995)

We zullen op ongekende wijze genieten van al het mooie, dat de oneindig creatieve God heeft klaarstaan. De hemel is de vervulling van alle menselijke verlangens, die op aarde vaak zo verkeerd waren ingevuld. Er is ook veel vrolijkheid in de hemel:

"... Gelukkig wie nu huilt, want je zult lachen." (Lucas 6:21, NBV2004)

Ook feestmaaltijden horen er bij, zoals Jezus vertelde:

"Ik zeg u dat velen uit oost en west zullen komen en aan tafel zullen gaan met Abraham, Isaak en Jakob in het koninkrijk der hemelen. (Matteüs 8:11, WV1995)

"... Wees welkom bij het feestmaal van je heer." (Matteüs 25:21, NBV2004)

Eeuwig thuis

De hemel is een plaats waar je je meer thuis zult voelen dan waar ook, want als gelovige ben je nu al een hemelburger (Filippenzen 3:20) en in geestelijke zin vreemdelingen op de aarde. Thuis is waar je heerlijk jezelf kunt zijn, omringd door mensen met wie je een goede band hebt. Daar ontvang je je vrienden, daar kun je samen eten, praten en plezier hebben. Op aarde ben je als een pelgrim, op weg naar bestemming van je levensreis: het hemelse Vaderland...

"Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was zagen ze geen werkelijkheid worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland." (Hebreeën 11:13-14, NBV2004)

Je bent onderweg naar je toekomstige woonplek, gedreven door een zeker heimwee:

"We blijven vol goede moed, ook al zouden we ons lichaam liever verlaten om onze intrek bij de Heer te nemen." (2 Korintiërs 5:8, NBV2004)

"In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken" (Johannes 14:2, HSV2010)

Jezus gaf met deze woorden aan dat er plaats is voor heel veel mensen. Het feit dat Hij sprak over individuele woningen, geeft aan dat ieder mens er een speciale, unieke plaats zal innemen, die met zorg is voorbereid door de Heer zelf. Zoals een moeder de babykamer klaarmaakt voor een kindje dat geboren gaat worden, zoals een bruidegom zijn huis klaarmaakt om er met zijn bruid in te gaan wonen, met zoveel zorg is Jezus bezig jouw toekomstige woonplek klaar te maken.

"Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel." (2 Korintiërs 5:1, NBV2004)

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.