10.3.3. Ontmoeting met Jezus

Het allermooiste en aller-kostbaarste van ons toekomstige leven is niet de hemel zelf, maar degene die de hemel tot een paradijs maakt: JEZUS.

"Vader ... ik wil dat zij zullen zijn waar ik ben; dan kunnen ze mijn glorie zien die u mij gegeven hebt ..." (Johannes 17:24, GNB1996)

DE Ontmoeting

Behalve dat mensen bij hun sterven door engelen en eventueel gestorven bekenden worden opgehaald en verwelkomd, mogen we aannemen dat Jezus ons in de hemel persoonlijk zal ontmoeten. Toen Stefanus stierf na zijn steniging als eerste martelaar, stond Jezus hem op te wachten:

"Hij (=Stefanus) riep uit: Ik kan de hemel zien! Ik zie de Mensenzoon aan de rechterhand van God! (Handelingen 7:56, HB2008)

Het moment van de ontmoeting met Jezus heb ik in mijn fantasie al vaak proberen voor te stellen. Het vervult me elke keer weer met een diep 'heimwee' naar 'Thuis' en bovenal naar Hem. Hoe zal het zijn om na zoveel jaren eindelijk Hem te zien, die zijn leven voor mij heeft opgeofferd, degene die ik op aarde hebt gediend en liefgehad? Hoe zal Hij er uit zien? Hoe zullen zijn ogen zijn? Hoe zal ik reageren als Hij me aankijkt en mijn naam noemt? Zal ik overweldigd raken door zijn krachtige uitstraling en plat op de grond vallen of mag ik Hem misschien om de hals vliegen en huilen van blijdschap? Ik weet het niet, maar het zal fantastisch zijn en het zal mijn voorstelling ver te boven gaan.

Als we Jezus zullen zien, zal het enorme verschil ons meer dan ooit duidelijk worden tussen zijn volmaakte heiligheid en wat we op aarde meenden te zijn. Alle menselijke prestaties zullen dan zo schamel afsteken bij wat we in Hem zien, dat er maar één gedachte overblijft: het is 100% genade om in eeuwigheid bij Jezus te mogen zijn en 0% eigen verdienste.

Jezus, het middelpunt van de hemel

Weer enkele uitspraken van Soendar Singh:

"Tot zijn verbazing zag hij de Heer, waar hij de blik ook wendde. Want Christus is alom tegenwoordig en voor engelen en heiligen overal zichtbaar."

"Zoals de zee vol van water is, zo vol is het heelal van God, en iedereen in de hemel voelt overal zijn tegenwoordigheid. En zoals er in het water van de zee ontelbare levende wezens zijn, zo leven zijn schepselen in het oneindige zijn van God. (zie ook Handelingen 17:28).

Omdat Hij oneindig is, kunnen zijn kinderen, die eindig zijn, Hem alleen als Christus zien. Zoals de Heer zelf zei: Hij, die mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. (zie ook Johannes 14:9).

"Gods tegenwoordigheid kan met vreugde worden waargenomen, maar niet in woorden worden uitgedrukt."

Nieuwe naam

Over het unieke van onze toekomstige positie in de hemel (en daarna) liet Jezus de apostel Johannes het volgende opschrijven:

"... Wie overwint zal ik van het verborgen manna geven, en ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve degene die het ontvangt." (Openbaring 2:17, NBV2004)

Het witte steentje is een beeldspraak die uit de Griekse rechtspraak afkomstig is, waarbij veroordeelden een zwart steentje kregen en vrijgesproken mensen een wit steentje. Die nieuwe naam zal vast te maken met je unieke, vernieuwde identiteit, de unieke plaats die je in de hemel zult innemen en vooral hoe de Heer zelf over je denkt. Het is iets heel speciaals tussen Jezus en jou, zoals goede vrienden of echtgenoten soms een of meer aparte namen hebben voor elkaar, die zij alleen maar tegenover elkaar gebruiken.

Eenwording met Jezus

Op aarde is een groeiende eenwording met Jezus het hoogste doel van de christen.

"God is trouw, Hij heeft u geroepen om samen een te zijn met zijn Zoon, onze Here Jezus Christus." (1 Korintiërs 11:9, HB2008)

In de hemel zal die eenwording verder worden voltooid en dat zal het heerlijkste zijn van het leven in de hemel.

"... Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben." (1 Korintiërs 13:12, NBV2004)

Ja, in de hemel zullen we Jezus zien en Hem leren kennen als nooit tevoren. Maar vergis je niet: DE tijd om Jezus te leren kennen is NU, want in de duisternis van deze ontluisterde aarde schijnt zijn licht misschien wel helderder dan in het volle licht van de hemel. Straks ben je voor altijd in zijn nabijheid, maar de kans om Hem onder moeilijkere omstandigheden te leren kennen krijg je maar eenmaal: in het leven van hier en nu. Je toekomstige relatie met Jezus wordt bepaald door de relatie met Jezus die hier op aarde is opgebouwd. Heerlijk om zo nu en dan te dromen over later, maar leer vooral NU te genieten van zijn aanwezigheid in je leven.

De allerdiepste verbondenheid tussen Schepper en schepsel zal in de hemel worden gerealiseerd en dat zal de grootste vreugde geven aan het hart van God en aan het hart van de mensen. Op aarde streven alle mensen ernaar om zoveel mogelijk levensgeluk te vinden. In de hemel is het hoogste geluk te vinden, niet omdat het daar zo mooi en gezellig is, maar omdat de hemel vol is van Jezus. Volmaakt geluk heeft een relationeel karakter en ligt besloten in de relatie met Jezus. Heerlijk als we dat op aarde al hebben ontdekt!

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.