10.6.5. Einde herschepping?

Herschapen schepping

De herschapen schepping van de toekomst zal niet dezelfde zijn als onze huidige schepping zoals die was voor de zondeval van de satan en de zondeval van de mens. Stel je voor dat dit wel zo zou zijn. Dan zou de satan toch wel erg veel succes gehad hebben met zijn opstand. Door zijn tegenactie zou hij Gods schepping zodanig hebben vernield dat God pas na veel eeuwen vol ellende in plaats van de oude schepping weer een tweede schepping zou kunnen produceren. Geen slechte prestatie voor een geschapen wezen!

Nee, het ligt anders. Juist als gevolg van de zondeval kon God het diepste van zichzelf openbaren, namelijk zijn grenzenloze liefde en genadigheid tegenover opstandige zondaars. God heeft daarbij alles uit de kast gehaald en vanuit het diepste van zijn hart heeft Hij de hoogst denkbare liefde voor de mensheid opgebracht en de hoogste prijs betaald voor haar redding. Daardoor zouden veel mensen zijn liefde en genade mogen aannemen en worden verhoogd tot een ongekende mate van heerlijkheid. En dat alles ondanks of door de zondeval. God gebruikte de zondeval om zijn hoogste doel te bereiken. De grootste vernedering voor de satan zal zijn dat al zijn werk voor niets is geweest. Sterker nog, dat God (zijn vijand!) zal daardoor nog meer heerlijkheid ontvangen door de eeuwige, vrijwillige, liefdevolle aanbidding van zijn mensen. Dat zal in de eeuwigheid heel wat tandengeknars van de satan tot gevolg hebben. Het zal de glorieuze overwinning zijn van Jezus over de satan, van het goede over het kwade, van het leven over de dood.

Droomwereld?

De laatste pagina's van de Bijbel, waar de Nieuwe Aarde en Nieuw Jeruzalem worden beschreven, vormen het happy-end van de heilsgeschiedenis dat zeker zal plaatsvinden. Het maakt deel uit van de Bijbelse hoop die is gebaseerd op werkelijkheid en waarheid, omdat God het ons heeft verteld via zijn Woord.

Maar ook vandaag kunnen we al wat proeven van de glorie van de toekomstige wereld:

  • We kunnen vandaag wandelen bij de "lamp van het Lam" als de Heilige Geest ons helpt om woorden uit de Bijbel in ons op te nemen.
  • We kunnen vandaag over zuiver gouden straten lopen als we ons laten vullen met liefde voor onze medemensen en vanuit die liefde met elkaar omgaan.
  • We kunnen vandaag genieten van het water uit die kristalheldere rivier als we door de Heilige Geest leven uit de hemelse bronnen.

En zo kunnen we nog wel even verder gaan. We kunnen vandaag leven vanuit de kennis van wat God in het verleden heeft gedaan, en met het oog op wat ons later te wachten staat...

Wordt vervolgd

En, zal het herscheppingswerk van onze grote Schepper afgelopen zijn na Openbaring 22? Ik kan het me niet voorstellen, want ik ben er van overtuigd dat onze Schepper nooit zal ophouden Schepper te zijn. Ook daarin is Hij oneindig. Er staat ons nog heel veel te wachten. Met spanning kijk ik uit naar de gebeurtenissen die we zullen meemaken tot en met het leven op de Nieuwe Aarde. Gods heilsgeschiedenis zal daarna nog lang niet af zijn. Geloof me, er komen vast nog meer afleveringen van de toekomstige geschiedenis, die niet in de Bijbel beschreven zijn. Het zal zijn zoals Paulus in een ander verband zegt:

"Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben." (1 Korintiërs 2:9, HSV2010)

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.