10.5.7. Einde Vrederijk

Opstand en laatste strijd

De volken die tijdens het Vrederijk op aarde leven zullen natuurlijk verantwoording moeten afleggen voor hun daden, evenzeer als alle andere mensen die daarvoor geleefd hadden. Hun loyaliteit aan Koning Jezus zal ook op de proef worden gesteld.

"Wanneer de duizend jaar voorbij zijn, zal Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. Dan gaat hij eropuit om de volken aan de vier hoeken van de aarde, Gog en Magog, te misleiden. Hij brengt hen voor de strijd bijeen, een menigte zo talrijk als zandkorrels aan de zee. Ze trekken op, over de hele breedte van de aarde, en omsingelen het kamp van de heiligen en de geliefde stad..." (Openbaring 20:7-9, NBV2004)

De wereldbevolking heeft de Koning dan duizend jaar lang leren kennen en een periode van ongekend welzijn meegemaakt. Toch zullen er hele volksstammen zijn die verraad plegen en met een gigantisch leger een aanval inzetten op de Koning en zijn mederegeerders. Dan zullen die mensen laten zien dat hun loyaliteit aan Koning Jezus altijd ongemeend is geweest. De mensen die geen toegewijd hart hebben voor de Koning maken zich met elkaar sterk in onafhankelijkheid en verzet.

De satan zal de mensen proberen te ronselen voor zijn laatste veldslag. In Ezechiël 38-39 lezen we een gedetailleerde profetie over 'de laatste strijd' met Gog en Magog, volken die symbool staan voor al de vijanden van God. Er zijn overeenkomsten te zien in de profetieën die betrekking hebben op DEZE strijd en de strijd van de satan tegen Israël en de Gemeente voorafgaande aan de wederkomst van Messias Jezus. Het is niet verwonderlijk dat dezelfde principes daarbij van toepassing zijn. Wel is het opvallend dat de namen Gog en Magog zowel door de profeet Ezechiël (in Ezechiël 38:2) als de apostel Johannes (in Openbaring 20:8) worden genoemd.

"... Maar vuur daalt neer uit de hemel en verteert hen. En de duivel, die hen misleidde, wordt in de poel van vuur en zwavel gegooid, bij het beest en de valse profeet ..." (Openbaring 20:9-10, NBV2004)

Uit dit Bijbelgedeelte uit Openbaring 20 blijkt trouwens dat Gods volk niet zal hoeven te vechten. De verraderlijke machten worden onschadelijk gemaakt door een goddelijk ingrijpen. De duivel zelf zal dan persoonlijk bij zijn nekvel worden gepakt en in de eeuwige vuurpoel worden geworpen.

Einde heilige oorlog

Als de laatste strijd is beëindigd, zal de kosmische oorlog tussen het rijk van God en dat van de satan tot een einde komen. Deze oorlog was ooit begonnen bij de opstand van de satan tegen God. Nadat God de mensen op aarde had geschapen heeft de satan hen steeds op nieuwe manieren proberen te verleiden om zich van God af te keren. De opstand aan het einde van het Vrederijk zal zijn laatste stuiptrekking zijn. Jezus zal dan alle vijanden aan zich hebben onderworpen. Zijn koningschap zal nooit in gevaar komen en zal ook dan onaangetast blijven.

Op dat moment is de overwinning over de satan compleet geworden. Hij is dan roemloos ten onder gegaan in de vuurpoel, waar hij NOOIT MEER uit zal komen (Openbaring 20:9-10). Ook de laatste, de taaiste macht van de satan, de dood, wordt in datzelfde verterende vuur geworpen. Dan breekt het moment aan dat Jezus officieel het koningschap aan de Vader terug gaat geven. In de Bijbel lezen we hier het volgende over:

"En dan komt het einde en draagt hij het koningschap over aan God, de Vader, nadat hij alle heerschappij en elke macht en kracht vernietigd heeft. Want hij moet koning zijn totdat 'God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd'. De laatste vijand die vernietigd wordt is de dood En op het moment dat alles aan hem onderworpen is, zal de Zoon zichzelf onderwerpen aan hem die alles aan hem onderworpen heeft, opdat God over alles en allen zal regeren." (1 Korintiërs 15:24-28, NBV2004)

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.