banner image

 

1. God

1.2. Gods karakter

Over de manier waarop God optreedt en handelt ten opzichte van de mensen. De vier cherubs uit Openbaring 4 hebben ons een sleutel aangereikt waardoor we een gebalanceerde visie kunnen hebben op Gods veelzijdige karakter.

1.2.1. Godsbeelden
1.2.2. Cherubs bij Gods troon
1.2.3. Cherubs tonen Gods karakter
1.2.4. Gods karaktereigenschappen
1.2.5. Gods heiligheid en liefde
1.2.6. Gods karakter is volmaakt

Er is ook cursusmateriaal beschikbaar voor een korte cursus over Gods karakter.

Gods karaktereigenschappen worden gedetailleerd uitgewerkt in de volgende vier hoofdstukken:
1.3. Gods wijsheid
1.4. Gods vriendelijkheid
1.5. Gods kracht
1.6. Gods zorgzaamheid