banner image

 

2. Schepping en zondeval

2.4. Adam en Eva

In het paradijs kozen Adam en Eva ervoor om van de verboden boom te eten. Door die keuze lieten ze zien dat ze los van God verder wilden leven. Daardoor kwam er een vloek over de aarde en over het menselijke geslacht.

2.4.1. Paradijs
2.4.2. Adam
2.4.3. Levensboom en doodsboom
2.4.4. Adam ontmoet Eva
2.4.5. Hoe Eva verleid werd
2.4.6. Gevallen mensen
2.4.7. Verantwoording voor de zondeval
2.4.8. Verbannen uit het paradijs
2.4.9. Ontluistering