banner image

 

3. Jezus

God zond zijn Zoon Jezus naar de aarde om de mensheid met God te verzoenen. Daardoor zou Jezus veroordeeld worden tot de ergst denkbare doodstraf: kruisiging.

Drie dagen later stond Jezus op op uit het graf. Hij gaf zijn naaste discipelen de opdracht om in de hele wereld het goede nieuws te vertellen dat mensen een nieuw leven konden krijgen. Daarna vertrok Jezus naar de hemel. Jezus is de centrale persoon van het christelijk geloof.

3.1. Wie is Jezus?
3.2. Johannes de Doper
3.3. Komst van Jezus
3.4. Zaligsprekingen van Jezus
3.5. Gelijkenissen van Jezus
3.6. Ontmoetingen met Jezus
3.7. Wonderen van Jezus
3.8. Lijden van Jezus
3.9. Sterven van Jezus
3.10. Kruis van Jezus
3.11. Opstanding van Jezus