banner image

 

3. Jezus

3.5. Gelijkenissen van Jezus

Jezus onderwees de mensen over het koninkrijk van de hemel. Tegenover grote groepen mensen die naar Hem kwamen luisteren sprak Hij meestal in eenvoudige gelijkenissen en verreweg de meeste daarvan worden in dit hoofdstuk toegelicht.

Details uit verschillende evangeliën zijn tot één geheel samengevoegd.

3.5.1. Wat zijn gelijkenissen?
3.5.2. Arbeiders in de wijngaard
3.5.3. Balk en splinter
3.5.4. Barmhartige Samaritaan
3.5.5. Boom en vrucht
3.5.6. Brede en smalle weg
3.5.7. Farizeeër en tollenaar
3.5.8. Genodigden voor een feestmaal
3.5.9. Goede herder
3.5.10. Graankorrel
3.5.11. Heer en knecht
3.5.12. Huis op de rots
3.5.13. Kostbare parel
3.5.14. Mosterdzaad
3.5.15. Nieuwe lappen en nieuwe wijn
3.5.16. Onbarmhartige dienaar
3.5.17. Onkruid in de akker
3.5.18. Onrechtvaardige rechter
3.5.19. Onvruchtbare vijgenboom
3.5.20. Opgroeiend zaad
3.5.21. Rijke dwaas
3.5.22. Rijke man en arme Lazarus
3.5.23. Schat in de akker
3.5.24. Slechte pachters
3.5.25. Slimme rentmeester
3.5.26. Smalle deur
3.5.27. Talenten en ponden
3.5.28. Tien bruidsmeisjes
3.5.29. Twee heren dienen
3.5.30. Verloren en gevonden
3.5.31. Verloren zoon 1 - Gelukzoeker
3.5.32. Verloren zoon 2 - Thuiskomst
3.5.33. Verloren zoon 3 - Oudste zoon
3.5.34. Visnet
3.5.35. Vriend in nood
3.5.36. Waakzame dienaren
3.5.37. Wijnstok en ranken
3.5.38. Zaaier
3.5.39. Zoutend zout
3.5.40. Zuurdesem