banner image

3. Jezus

3.10. Kruis van Jezus

Door zijn sterven aan het kruis heeft Jezus Gods genade laten zien en het allerhoogste offer van alle tijden gebracht. Het kruis van Jezus is het belangrijkste keerpunt uit de geschiedenis van de mensheid en het fundament van het christelijk geloof.

3.10.1. Betekenis van het kruis
3.10.2. Gods genade
3.10.3. Jezus droeg de zonden
3.10.4. Jezus bracht vrede
3.10.5. Jezus overwon de satan
3.10.6. Jezus overwon de dood
3.10.7. Offer van Jezus
3.10.8. Lam van God

Zie ook hoofdstuk 'Sterven van Jezus'.