link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

 

3. Jezus

3.2. Johannes de Doper

Johannes was een belangrijke profeet op het grensvlak van het Oude en Nieuwe Testament. Hij bereidde het volk Israël voor op de komst van Jezus, de lang verwachte messias.

Details uit verschillende evangeliën zijn tot één geheel samengevoegd.

3.2.1. Zacharias
3.2.2. Geboorte van Johannes
3.2.3. Roeping van Johannes
3.2.4. Wie is Johannes de Doper?
3.2.5. Jezus over Johannes
3.2.6. Bediening van Johannes
3.2.7. Levenseinde van Johannes
3.2.8. Na de dood van Johannes

Volgend hoofdstuk:

 3.3. Komst van Jezus 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies