banner image

 

3. Jezus

3.2. Johannes de Doper

Johannes was een belangrijke profeet op het grensvlak van het Oude en Nieuwe Testament. Hij bereidde het volk Israël voor op de komst van Jezus, de lang verwachte messias.

Details uit verschillende evangeliën zijn tot één geheel samengevoegd.

3.2.1. Zacharias
3.2.2. Geboorte van Johannes
3.2.3. Roeping van Johannes
3.2.4. Wie is Johannes de Doper?
3.2.5. Jezus over Johannes
3.2.6. Bediening van Johannes
3.2.7. Levenseinde van Johannes
3.2.8. Na de dood van Johannes