banner image

 

4. Nieuw leven

4.2. Bekering en wedergeboorte

Dit hoofdstuk is vooral bedoeld voor mensen die verlangen naar een echt, levend geloof en een persoonlijke relatie met God. Het gaat over de beginfase van het geloofsleven, over het ontstaan van nieuw leven in je hart.

4.2.1. Waarom zou je gaan geloven?
4.2.2. Geloof van thuis meegekregen?
4.2.3. Hoe krijg je een echt geloof?
4.2.4. Geloof als liefdesrelatie
4.2.5. Wat is bekering?
4.2.6. Vertrouwen krijgen in Jezus
4.2.7. Je geluk van Jezus verwachten
4.2.8. Openstaan voor de Bijbel
4.2.9. Zondebesef
4.2.10. Jezus aannemen als verlosser
4.2.11. Jezus aannemen als Heer
4.2.12. Anders willen leven
4.2.13. Iedere bekering is uniek
4.2.14. Wat is wedergeboorte?
4.2.15. Rechtvaardigmaking
4.2.16. Verzoening
4.2.17. Verlossing
4.2.18. Levendmaking
4.2.19. Nieuw leven, eeuwig leven
4.2.20. Rust vinden bij Jezus
4.2.21. Je wedergeboorte ervaren
4.2.22. Uitverkiezing