banner image

 

4. Nieuw leven

4.3. Doop

De doop is een uiterlijke bevestiging van iemands wedergeboorte en zijn toetreding tot de kring van mensen die bij Jezus horen. Verschillen tussen kinderdoop en volwassendoop worden duidelijk uitgelegd.

4.3.1. Oude Verbond en besnijdenis
4.3.2. Nieuwe Verbond en doop
4.3.3. Doopbedieningen in de Bijbel
4.3.4. Verbondsbelofte voor kinderen
4.3.5. Volwassendoop en kinderen opdragen
4.3.6. Kinderdoop en belijdenis
4.3.7. Onderdompeling of besprenkeling
4.3.8. Wat kunnen we van elkaar leren?
4.3.9. Klaar voor de doop?