banner image

4. Nieuw leven

Je wordt christen door bekering en wedergeboorte. Daarna volgt een levenslange periode van geloofsgroei, samen met andere gelovigen.

4.1. Wie ben je als mens?
4.2. Bekering en wedergeboorte
4.3. Doop
4.4. Geloof en geloofsgroei
4.5. Heilige Geest
4.6. Geestelijke gaven
4.7. Gemeente