banner image

 

5. Geloofszekerheid

5.4. Gods levenswet

Gods levenswet wijst je de weg naar de meest gelukkige manier van leven en is de norm voor je leven als gelovige. Je toont je vertrouwen op God door volgens zijn levenswet te willen leven. Speciale aandacht wordt geschonken aan de tien geboden.

5.4.1. Wat is Gods levenswet?
5.4.2. Wet van Mozes
5.4.3. Wet van Jezus
5.4.4. Wet van het geweten
5.4.5. Voldoen aan Gods levenswet
5.4.6. Wet, genade en Geest
5.4.7. Tien geboden
5.4.8. Geen andere goden dienen
5.4.9. Gods naam niet misbruiken
5.4.10. Sabbatsrust in acht nemen
5.4.11. Ouders respecteren
5.4.12. Niet moorden
5.4.13. Niet echtbreken
5.4.14. Niet stelen
5.4.15. Niet kwaadspreken
5.4.16. Niet begeren