banner image

 

5. Geloofszekerheid

5.5. Omgaan met zonden

Zonden verstoren je omgangsrelatie met God, ze belemmeren je geloofsgroei en maken je ongelukkig.  God vergeeft beleden zonden, waardoor je geweten wordt gereinigd.

5.5.1. Wat is zonde?
5.5.2. Erfzondigheid
5.5.3. Zonde en schuld
5.5.4. Straf op de zonde
5.5.5. Zonde door alle eeuwen
5.5.6. Waarom toelating van zonde?
5.5.7. Gevolgen van zonden
5.5.8. Je zonden ontdekken
5.5.9. Schuldig geweten
5.5.10. Berouw na zondigen
5.5.11. Zonden belijden
5.5.12. Vergeving ontvangen
5.5.13. Onvergeeflijke zonden
5.5.14. Goedmaken na zondigen
5.5.15. Terechtwijzing