banner image

 

6. Geloofsvertrouwen

6.1. Gelukkig leven

Duurzaam geluk kun je alleen vinden bij God en alleen ervaren in de verbondenheid met Hem. Dit echte geluk ervaar je door Gods aanwezigheid in je leven, Gods zegeningen en beloften voor nu en tot in het hiernamaals.

6.1.1. Behoeften
6.1.2. Waarden
6.1.3. Geestelijke waarden
6.1.4. Gods zegeningen
6.1.5. Gods zegeningen ontvangen
6.1.6. Dankbaarheid
6.1.7. Psalm 23