banner image

 

6. Geloofsvertrouwen

6.4. Relatie met God

Hoe je als christengelovige kunt omgaan met God de Vader, met Jezus en met de Heilige Geest.

6.4.1. God leren kennen
6.4.2. Verbondenheid met God
6.4.3. Wandelen met God
6.4.4. Gods vrienden
6.4.5. Relatie met God als Vader
6.4.6. Relatie met Jezus
6.4.7. Vertrouwelijke band met Jezus
6.4.8. Relatie met de Heilige Geest

Zie ook hoofdstuk 'Gebed'