banner image

 

6. Geloofsvertrouwen

Geloofsvertrouwen is het geloofsaspect waarbij je GEVOEL en je GEMOED een belangrijke rol spelen. Daarbij gaat het over geloofsbeleving, het omgaan met levensomstandigheden, levensgeluk en de relatie met God en je medemensen.

6.1. Gelukkig leven
6.2. Verleidingen
6.3. Beproevingen
6.4. Relatie met God
6.5. Gebed
6.6. Relaties tussen mensen