banner image

 

7. Geloofskracht

7.2. Geestelijke strijd

Er zijn twee soorten geestelijke strijd, die soms met elkaar verweven zijn:
- een (innerlijke) verdedigingsstrijd waarbij de de satan je door leugens, beproevingen en verleidingen probeert onderuit te halen.
- een (uiterlijke) aanvalsstrijd om de invloed van Gods koninkrijk op aarde uit te breiden tegenover de machtsinvloed van de satan.

7.2.1. Wat is geestelijke strijd?
7.2.2. Hemelse machten
7.2.3. Dienen in het leger van de Heer
7.2.4. Innerlijke geestelijke strijd
7.2.5. Geestelijke wapenrusting
7.2.6. Uiterlijke geestelijke strijd
7.2.7. Geloof als geestelijk wapen
7.2.8. Autoriteit als geestelijk wapen
7.2.9 Liefde als geestelijk wapen
7.2.10. Overwinning in de geestelijke strijd
7.2.11. Israëls nederlaag door ongeloof
7.2.12. Israëls overwinning door geloof