banner image

 

7. Geloofskracht

7.4. Toewijding

De liefde tot God blijkt bij gelovigen vooral uit hun toewijding aan God. Die komt tot uitdrukking door een heilige levensstijl, discipelschap en gehoorzaamheid aan Jezus.

7.4.1. Wat is toewijding?
7.4.2. Heiliging
7.4.3. Vreemdelingschap
7.4.4. Toegewijd aan Jezus
7.4.5. Discipelschap
7.4.6. Geloofsdiscipline
7.4.7. Geloofsgehoorzaamheid
7.4.8. Gehoorzaamheid en zegen
7.4.9. Gods doel met je leven
7.4.10. Doelgerichtheid