link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

 

8. Geloofspraktijk

8.2. Zegenende liefde

De volmaakte, onvervalste onbaatzuchtige, zegenende liefde is allereerst een geschenk van God. De christengelovige kan deze liefde doorgeven aan anderen, die daardoor een zegen ontvangen. Deze liefde is het belangrijkste kenmerk van een ware gelovige.

8.2.1. Drie soorten liefde
8.2.2. De hoogste liefde
8.2.3. Liefde voor God en mensen
8.2.4. Zegenen
8.2.5. Dienen
8.2.6. Geven
8.2.7. Oudtestamentische offers
8.2.8. Nieuwtestamentische offers

Volgend hoofdstuk:

 8.3. Karakter en geloof 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies