Start    Inhoud    Zoekmogelijkheden  

 

 

8. Geloofspraktijk

8.2. Zegenende liefde

De volmaakte, onvervalste onbaatzuchtige, zegenende liefde is allereerst een geschenk van God. De christengelovige kan deze liefde doorgeven aan anderen, die daardoor een zegen ontvangen. Deze liefde is het belangrijkste kenmerk van een ware gelovige.

8.2.1. Drie soorten liefde
8.2.2. De hoogste liefde
8.2.3. Liefde voor God en mensen
8.2.4. Zegenen
8.2.5. Dienen
8.2.6. Geven
8.2.7. Oudtestamentische offers
8.2.8. Nieuwtestamentische offers

 Volgend hoofdstuk: 8.3. Karakter en geloof 

HELPDESK

 

Beschrijving van allerlei bijzonderheden over de Herschepping Bijbelstudies.

- Wat is Herschepping?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Wijzigingen
- Copyright
- Uitleg Herschepping site

 

 

 

 

Helpdesk

Zoekmogelijkheden
- Overzicht zoek­mogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

Helpdesk

Extra

Extra functies naast de hoofdinhoud van de Herschepping site.

- Reageren / vraag stellen
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina
- Vragen voor Bijbelkringen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

Herschepping Bijbelstudies - versie 3.3.