banner image

 

8. Geloofspraktijk

8.2. Zegenende liefde

De volmaakte, onvervalste onbaatzuchtige, zegenende liefde is allereerst een geschenk van God. De christengelovige kan deze liefde doorgeven aan anderen, die daardoor een zegen ontvangen. Deze liefde is het belangrijkste kenmerk van een ware gelovige.

8.2.1. Drie soorten liefde
8.2.2. De hoogste liefde
8.2.3. Liefde voor God en mensen
8.2.4. Zegenen
8.2.5. Dienen
8.2.6. Geven
8.2.7. Oudtestamentische offers
8.2.8. Nieuwtestamentische offers