banner image

8. Geloofspraktijk

8.8. Karakter van Mozes

In dit hoofdstuk kun je zien hoe het karakter van Mozes is veranderd. Zijn levensverhaal is een prachtig voorbeeld van de manier waarop God het karakter van verstandelijke gelovigen kan veranderen om het allerbeste uit hen tevoorschijn te laten komen.

8.8.1. Mozes' verstandelijke karakter
8.8.2. Leerschool van Mozes
8.8.3. Roeping van Mozes
8.8.4. Tegenwerpingen van Mozes
8.8.5. Mozes de leider
8.8.6. Mozes' relatie met God
8.8.7. Mozes de Godsman

Zie ook hoofdstuk 'Verstandelijke eigenschappen'