banner image

 

8. Geloofspraktijk

8.1. Vruchtdragen

Geestelijk vruchtdragen is het resultaat van het leven van een gelovige die Gods wil doet in verbondenheid met de Heilige Geest en zijn mogelijkheden gebruikt om God en zijn medemens te dienen. Daarbij is liefde de belangrijkste factor.

8.1.1. Wat is geestelijk vruchtdragen?
8.1.2. Goede daden
8.1.3. Geestelijke vruchten
8.1.4. Liefde
8.1.5. Vreugde
8.1.6. Vrede
8.1.7. Geduld
8.1.8. Vriendelijkheid
8.1.9. Goedheid
8.1.10. Trouw
8.1.11. Zachtmoedigheid
8.1.12. Zelfbeheersing