Bijbelstudies Start    Inhoud    Zoekmogelijkheden  

 

banner image

 

9. Onze toekomst

Na het aardse leven zal Gods volk tot haar bestemming komen. Dat gebeurt eerst in de hemel, vervolgens zal Jezus terug komen om het messiaanse vrederijk op aarde te stichten. Tenslotte zal God de nieuwe aarde scheppen waar Hij zelf tussen de mensen zal wonen.

9.1. Hiernamaals
9.2. Hemel
9.3. Eindtijd
9.4. Wederkomst van Jezus
9.5. Messiaans vrederijk
9.6. Nieuwe wereld

 Dit is het laatste deel van Herschepping 

 

HELPDESK

 

Beschrijving van allerlei bijzonderheden over de Herschepping Bijbelstudies.

- Wat is Herschepping?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Wijzigingen
- Copyright
- Uitleg Herschepping site

 

 

 

 

Helpdesk

Zoekmogelijkheden
- Overzicht zoek­mogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

Helpdesk

Diversen
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Vragen voor Bijbelkringen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter' (nieuw)

Herschepping Bijbelstudies - versie 3.3.