banner image

 

9. Onze toekomst

Na het aardse leven gaat ieder mens zijn bestemming in het hiernamaals tegemoet.

Eenmaal zal Jezus terug komen om het messiaanse vrederijk op aarde te stichten. Tenslotte zal God de nieuwe aarde scheppen waar Hij zelf tussen de mensen zal wonen.

9.1. Hiernamaals
9.2. Hemel
9.3. Eindtijd
9.4. Wederkomst van Jezus
9.5. Messiaans vrederijk
9.6. Nieuwe wereld