link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

 

9. Onze toekomst

9.6. Nieuwe wereld

Na het messiaanse vrederijk zal er een einde komen aan de bestaande hemel en aarde. Het laatste oordeel zal een definitieve scheiding maken tussen goede en slechte mensen. God zal behalve een nieuwe hemel ook een nieuwe aarde scheppen waar alle begenadigde mensen eeuwig mogen wonen. Daarmee wordt Gods doel met zijn schepping op een glorieuze manier bereikt.

9.6.1. Einde van de eerste schepping
9.6.2. Laatste oordeel
9.6.3. Hel in de vuurpoel
9.6.4. Nieuwe hemel en aarde
9.6.5. Het nieuwe Jeruzalem - 1
9.6.6. Het nieuwe Jeruzalem - 2
9.6.7. Volken op de nieuwe aarde
9.6.8. Einde herschepping?

Dit is het laatste hoofdstuk van deel:

 9. Onze toekomst 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies