Start    Inhoud    Zoekmogelijkheden  

 

 

9. Onze toekomst

9.6. Nieuwe wereld

Na het messiaanse vrederijk zal er een einde komen aan de bestaande hemel en aarde. Het laatste oordeel zal een definitieve scheiding maken tussen goede en slechte mensen. God zal behalve een nieuwe hemel ook een nieuwe aarde scheppen waar alle begenadigde mensen eeuwig mogen wonen. Daarmee wordt Gods doel met zijn schepping op een glorieuze manier bereikt.

9.6.1. Einde van de eerste schepping
9.6.2. Laatste oordeel
9.6.3. Hel in de vuurpoel
9.6.4. Nieuwe hemel en aarde
9.6.5. Het nieuwe Jeruzalem - 1
9.6.6. Het nieuwe Jeruzalem - 2
9.6.7. Volken op de nieuwe aarde
9.6.8. Einde herschepping?

 Einde deel 9. Onze toekomst 

HELPDESK

 

Beschrijving van allerlei bijzonderheden over de Herschepping Bijbelstudies.

- Wat is Herschepping?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Wijzigingen
- Copyright
- Uitleg Herschepping site

 

 

 

 

Helpdesk

Zoekmogelijkheden
- Overzicht zoek­mogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

Helpdesk

Extra

Extra functies naast de hoofdinhoud van de Herschepping site.

- Reageren / vraag stellen
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina
- Vragen voor Bijbelkringen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

Herschepping Bijbelstudies - versie 3.3.