link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

 

9. Onze toekomst

9.5. Messiaans vrederijk

Na de wederkomst van Jezus zal het messiaanse vrederijk aanbreken, een tijd van vrede, gerechtigheid en welzijn voor de wereldbevolking. Jezus zal dan als vredevorst over alle volken van de aarde regeren.

Veel van de omstandigheden in het vrederijk kunnen ook betrekking hebben op de nieuwe aarde.

9.5.1. Eerste opstanding
9.5.2. Herstel van Israël
9.5.3. Messiaans koningschap
9.5.4. Meeregeren met Jezus
9.5.5. Vrede op aarde
9.5.6. Einde van het vrederijk

Volgend hoofdstuk:

 9.6. Nieuwe wereld 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies