banner image

 

9. Onze toekomst

9.5. Messiaans vrederijk

Na de wederkomst van Jezus zal het messiaanse vrederijk aanbreken, een tijd van vrede, gerechtigheid en welzijn voor de wereldbevolking. Jezus zal dan als vredevorst over alle volken van de aarde regeren.

Veel van de omstandigheden in het vrederijk kunnen ook betrekking hebben op de nieuwe aarde.

9.5.1. Eerste opstanding
9.5.2. Herstel van Israël
9.5.3. Messiaans koningschap
9.5.4. Meeregeren met Jezus
9.5.5. Vrede op aarde
9.5.6. Einde van het vrederijk