link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

 

9. Onze toekomst

9.4. Wederkomst van Jezus

Jezus zal vanuit de hemel naar de aarde terugkomen om Israël te bevrijden van haar vijanden en de Gemeente te redden uit haar verdrukking. Verder zal Jezus strafgerichten uitvoeren over bevolkingsgroepen die vijandig staan tegenover Joden en christenen.

9.4.1. Voortekenen van de wederkomst
9.4.2. Antichrist
9.4.3. Eindtijd voor de Gemeente
9.4.4. Opname van de Gemeente
9.4.5. Eindtijd voor Israël
9.4.6. Jezus komt voor de volken
9.4.7. Uitzien naar de wederkomst

Volgend hoofdstuk:

 9.5. Messiaans vrederijk 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies