Start    Inhoud    Zoekmogelijkheden  

 

 

9. Onze toekomst

9.4. Wederkomst van Jezus

Jezus zal vanuit de hemel naar de aarde terugkomen om Israël te bevrijden van haar vijanden en de Gemeente te redden uit haar verdrukking. Verder zal Jezus strafgerichten uitvoeren over bevolkingsgroepen die vijandig staan tegenover Joden en christenen.

9.4.1. Voortekenen van de wederkomst
9.4.2. Antichrist
9.4.3. Eindtijd voor de Gemeente
9.4.4. Opname van de Gemeente
9.4.5. Eindtijd voor Israël
9.4.6. Jezus komt voor de volken
9.4.7. Uitzien naar de wederkomst

 Volgend hoofdstuk: 9.5. Messiaans vrederijk 

HELPDESK

 

Beschrijving van allerlei bijzonderheden over de Herschepping Bijbelstudies.

- Wat is Herschepping?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Wijzigingen
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoekmogelijkheden
- Overzicht zoek­mogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

Helpdesk

Diversen
- PDF bestanden
- Vragen voor Bijbelkringen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar

Herschepping Bijbelstudies - versie 3.3.