link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

1.2.4. Gods karaktereigenschappen

Inhoud:

- Vier karakteraspecten en twaalf hoofdeigenschappen
- Gods karakter zichtbaar in de mens
- Samenvatting Gods eigenschappen


Vier karakteraspecten en twaalf hoofdeigenschappen

 

In het vorige onderwerp hebben we vier aspecten gezien in Gods karakter, door het uiterlijk van de vier cherubs die zich bij Gods troon ophouden. Voor elk van deze vier karakteraspecten zijn drie hoofdeigenschappen gekozen om als 'kapstokken' te dienen waaraan we bij wijze van spreken onze kennis over al Gods karaktereigenschappen kunnen ophangen.

de cherub die lijkt op een heeft te maken met ... dus met
Gods
Gods
karaktereigenschappen
adelaar wat God (BE)DENKT voor de mens verstand wijsheid verstandig
rechtvaardig
creatief
mens wat God VOELT voor de mens gevoel vriendelijkheid bewogen
relatiegericht
ruimhartig
leeuw wat God WIL met de mens wil kracht eigenmachtig
gezagvol
daadkrachtig
rund wat God DOET voor de mens gedrag zorgzaamheid trouw
dienstbaar
werkzaam

Cherubs en Gods karaktereigenschappen

Al Gods karaktereigenschappen, die in deze tabel vermeld zijn, worden volgende vier hoofdstukken uitvoerig behandeld.

Gods karakter zichtbaar in de mens

 

God heeft mensen als beelddragers van Hem zelf gemaakt. Dat houdt onder meer in dat Hij al zijn prachtige eigenschappen ook heeft afgebeeld in jou en mij. Alle karaktereigenschappen van God zijn namelijk weerspiegeld in menselijke karaktereigenschappen. Het is erg bijzonder om dit te mogen ontdekken. Met al onze verschillende karakters zijn we ieder afzonderlijk een unieke afbeelding van wie God is.

Bovendien woont de Heilige Geest in het hart van elke wedergeboren gelovige. De Heilige Geest heeft al Gods prachtige eigenschappen in zich, waarmee Hij gelovigen kan helpen om het karakter van Jezus te laten zien in hun doen en laten. Het leven met God is dus een levenslang groeiproces, waardoor je karakter en levensstijl stapsgewijs verandert en steeds meer op dat van Jezus gaat lijken.

Dit wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 'Karakter en geloof'

Samenvatting Gods eigenschappen

 

Ik kan me voorstellen dat sommige lezers bij zichzelf denken: gaan we niet te ver wanneer we Gods karakter gaan analyseren alsof we Hem in systeem willen stoppen? Ik denk het niet, want er is geen poging gedaan om God te beperken. Het is alleen een geordende manier Gods eigenschappen te rangschikken. Daardoor kan ons godsbeeld beter, completer en overzichtelijker worden. Laten we steeds beseffen dat God veel groter is dan wat we van God kunnen waarnemen of bevatten.

In het volgende schema worden Gods karaktereigenschappen iets verder uitgewerkt, waardoor deze eigenschappen een stuk concreter en begrijpelijker worden. Lees ze eens rustig over en laat het ontzagwekkend mooie karakter en veelzijdige van God tot je hart spreken. Dit schema kan je helpen om God te aanbidden om wat Hij allemaal is.

Gods karaktereigenschappen omschrijving
wijs verstandig God weet en doorziet alles - God is intelligent en diepzinnig - God onderwijst
rechtvaardig God spreekt de waarheid - God bepaalt wat goed en slecht is - God doet wat goed is
creatief God is schepper en herschepper - God is origineel en verrassend - God heeft hoge idealen
vriendelijk bewogen God is spontaan - God kan blij en verdrietig zijn - God kan toornig zijn over het kwade
relatiegericht God wil relaties met mensen - God wil communiceren - God wil bij mensen wonen
ruimhartig God is genadig en vergevingsgezind - God is vrijgevig - God is barmhartig
krachtig eigenmachtig God is onafhankelijk - God is soeverein - God is initiatiefrijk
gezagvol God beslist wat er gebeurt - Gods bestuur is volmaakt - God geeft leiding
daadkrachtig God treedt krachtig op - God beschermt,  geeft kracht en vergeldt het kwade
zorgzaam trouw God is beheerst en geduldig - God geeft vrede en veiligheid - God komt zijn beloften na
dienstbaar God is bescheiden en nederig - God is offerbereid - God voorziet in alles wat nodig is
werkzaam God onderhoudt de schepping - God zorgt voor structuur - God helpt en ondersteunt

Gods karaktereigenschappen

In de volgende vier hoofdstukken hoofdstukken worden al deze eigenschappen van God gedetailleerd beschreven met veel Bijbelgedeelten die daarbij horen:
- Gods wijsheid
- Gods vriendelijkheid
- Gods kracht
- Gods zorgzaamheid


Volgend onderwerp:

  1.2.5. Gods heiligheid en liefde 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies