link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

1.5.1. Cherub lijkend op een leeuw

Inhoud:

- Leeuw, beeld van Gods kracht
- Drie eigenschappen
- 1. Eigenmachtig
- 2. Gezagvol
- 3. Daadkrachtig


Elk van de vier cherubs bij Gods troon laat in zijn uiterlijke verschijning een aspect ziet van Gods volmaakt goede karakter.

het uiterlijk van
de cherub
heeft te maken met ... dus met Gods en is een afbeelding
van Gods
leeuw wat God WIL met betrekking
tot zijn schepping
wil kracht

 

Leeuw, beeld van Gods kracht

 

Een van de cherubs in Openbaring 4:7 ziet er uit als een leeuw, waarmee Gods kracht, soevereiniteit en koningschap wordt uitgebeeld. De leeuw wordt ook wel de koning van de dierenwereld genoemd.

"... En wat is sterker dan een leeuw?" (Rechters 14:18, HSV2010)

De leeuw staat symbool voor uitzonderlijke kracht, moed en overwinning. Gods onbeperkte macht stelt Hem in staat om ALLES uit te voeren wat Hij wil.

"... Want Uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen." (Matteüs 6:13, NBG1951 - in de meeste andere vertalingen weggelaten)

Drie eigenschappen

 

Bij Gods wijsheid kunnen we denken aan drie karaktereigenschappen die min of meer in elkaar overvloeien:

  1. eigenmachtig
  2. gezagvol
  3. daadkrachtig

We gaan nu zien hoe deze drie eigenschappen worden afgebeeld door de leeuw. In de volgende drie onderwerpen worden deze drie eigenschappen verder uitgewerkt.

1. Eigenmachtig

 

De leeuw is een beeld van onafhankelijkheid, eigenmachtigheid en onaantastbaarheid. Zo is God aan niemand verantwoording schuldig (Jeremia 49:19). Als zodanig vergelijkt God zichzelf met een leeuw:

"Een leeuw heeft gebruld - wie zou er niet vrezen? God, de HEER, heeft gesproken - wie zou er niet profeteren?" (Amos 3:8, NBV2004)

2. Gezagvol

 

Talloze malen wordt in de Bijbel Gods koningschap, verhevenheid en zijn absolute gezag benadrukt.

"De HEER is koning tot in eeuwigheid ..." (Psalm 146:10, NBV2004)

"... Ik wil zingen voor de HEER, zijn macht en majesteit zijn groot! ..." (Exodus 15:1, NBV2004)

"U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort u toe, HEER, u bezit het koningschap en de heerschappij." (1 Kronieken 29:11, NBV2004)

Jezus wordt de Leeuw van Juda genoemd (Openbaring 5:5), waarmee zijn afkomst en zijn koningschap wordt aangeduid als nakomeling van koning David.

3. Daadkrachtig

 

De leeuw is het symbool van moed en strijdbaarheid:

"de leeuw, de held onder de dieren, die voor niets of niemand terugdeinst;" (Spreuken 30:30, NBG1951)

De leeuw is een verscheurend dier en in de Bijbel wordt de leeuw ook genoemd als wreker van de vijanden van zijn volk:

"Zoals een leeuw uit het struikgewas springt, zo doemt een vernietiger van volken op ..." (Jeremia 4:7, NBV2004)


Volgend onderwerp:

 1.5.2. God is eigenmachtig 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies