link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

1.4.1. Cherub lijkend op een mens

Inhoud:

- Menselijk gezicht, beeld van Gods vriendelijkheid
- Drie eigenschappen
- 1. Bewogen
- 2. Relatiegericht
- 3. Ruimhartig


Elk van de vier cherubs bij Gods troon laat in zijn uiterlijke verschijning een aspect zien van Gods volmaakt goede karakter.

het uiterlijk van
de cherub
heeft te maken met ... dus met Gods en is een afbeelding
van Gods
mens wat God VOELT
voor zijn schepping
gevoel vriendelijkheid

Menselijk gezicht, beeld van Gods vriendelijkheid

 

Een van de cherubs in Openbaring 4:7 heeft een gezicht als van een mens. Let op dat in dit Bijbelgedeelte niet de mens als geheel genoemd wordt, maar alleen het gezicht van een mens. God heeft als het ware een menselijk gezicht, is bewogen met mensen en wil met mensen omgaan. Het mens-aspect heeft dus te maken met Gods vriendelijkheid ten opzichte van de mensen.

"Gods vriendelijk aangezicht, heeft vrolijkheid en licht ..." (Psalm 86:6, oude psalmberijming)

Drie eigenschappen

 

Bij Gods vriendelijkheid kunnen we denken aan drie karaktereigenschappen die min of meer in elkaar overvloeien:

  1. bewogen
  2. relatiegericht
  3. ruimhartig

We gaan nu zien hoe deze drie eigenschappen worden afgebeeld door de cherub met een gezicht als van een mens. In de volgende drie onderwerpen worden deze drie eigenschappen verder uitgewerkt.

1. Bewogen

 

Het gezicht van een mens is het belangrijkste instrument waarmee hij zich kan uitdrukken. Iemands gelaatsuitdrukking laat meestal veel zien van zijn gevoelens en gemoedstoestand. Zo kun je bij de meeste mensen gemakkelijk vreugde, tevredenheid, boosheid of angst van hun gezicht aflezen. Dat zie je vooral als je naar hun ogen kijkt die ook wel de 'spiegel van de ziel' worden genoemd. Ze laten zien wat in iemands binnenste omgaat.

2. Relatiegericht

 

Het menselijke gezicht speelt ook de hoofdrol bij het communiceren met anderen:

  • door het spreken met de mond
  • door de gelaatsuitdrukking
  • met de oren om mee te luisteren

Iemand aankijken is misschien wel ons belangrijkste non-verbale communicatiemiddel.

Het mens-aspect laat dus iets zien van de manier waarop God communiceert met de mensen en relaties met mensen wil onderhouden. Jezus, de Zoon van God, is mens geworden en heeft jarenlang onder de mensen gewoond om met hen te communiceren en hen in contact te brengen met de God de Vader en om een diepgaande relatie met Hem te hebben.

3. Ruimhartig

 

Het mens-aspect gaat ook over Gods bewogenheid met de mensen en zijn genadigheid. In de Bijbel lezen we iets interessants over het mens-aspect van de cherubs:

"Onder hun vleugels waren mensenhanden ..." (Ezechiƫl 1:8, NBG1951)

Dit is een detail dat niet in Openbaring 4:7 wordt genoemd. Dat gegeven past ook goed bij het mens-aspect en kan gezien worden als een symbool van Gods genadigheid. In de priesterlijke zegen komen we de bekende woorden tegen:

"... de HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig" (Numeri 6:25, NBG1951)

In die uitdrukking zien we een relatie tussen het gelaat van God en zijn genadigheid.


Volgend onderwerp:

 1.4.2. God is bewogen 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies